Nyheter

Fradømt retten til å drive firma etter millionsvindel

Fredrikstad-mann dømt for svindel av 7,2 millioner. Får ikke lenger drive firma.

AKTIVE: Bemanningsbyrået HS2 Norge AS har aktive arbeidstakere ute på jobb på Campus Ås, til tross for at firmaet ble slått konkurs i 2014.

Den 3. juni avviste Høyesterett anken i en sak der en Fredrikstad-mann og to medeiere var blitt dømt i Borgarting langmannsrett til fengselsstraff og økonomisk straff, etter å ha svindlet sin egen virksomhet for drøyt 7,2 millioner kroner.

De tre ble idømt to og et halvt års fengsel og økonomisk straff. I tillegg ble de fratatt retten til å drive firma eller jobbe som leder de neste tre årene.

Firmaet, som har adresser i Sarpsborg og Moss, er et bemanningsbyrå i byggebransjen, som hovedsaklig har ansatt utenlandsk arbeidskraft på midlertidige kontrakter for utleie primært til verftsindustrien og byggebransjen.

HAR DU TIPS TIL DENNE SAKEN? Ta kontakt på demokraten@demokraten.no eller ring 99713513.

"Verstinger"

I følge våre kilder har Fredrikstad-mannen fortsatt i jobben mens den jurdiske prosessen har pågått, også etter at lagmannsrettens dom falt den 5. februar. I denne tiden har hans nærmeste medarbeider og medeier i firmaet arbeidet som prosjektkoordinator på Campus Ås, et byggeprosjekt i regi av Statsbygg.

Det var i mai det ble avslørt at byggingen av Campus Ås belager seg på en stor andel innleid arbeidskraft (ekstern lenke).  EL og IT-forbundet anklaget Statsbygg for ulovlig innleie av arbeidskraft, da de mente at mye av arbeidet utføres ulovlig av østeuropeiske arbeidere i bemanningsbyråer.

– Elektrikerkontrakten her er en skandale når det gjelder ulovlig innleie, sa Jan-Ole Evensen i Elektromontørenes forening i Oslo til NRK.

En av dem som jobber med problematikken rundt ulovlig innleie, er Boye Ullmann i Fellesforbundet. Han forteller at han selv har observert menn fra bedriften på byggeplassen flere ganger.

– De er på byggeplasser og selger inn flere ansatte.

Firmaet omtales som "verstinger" i bransjen, når det gjelder innleid arbeidskraft.

Les også: Skjenkebevilling knyttes til mistelønn i Fredrikstad (Demokraten+)

Full drift tross konkurs og dom

I følge rettsdokumenter og brønnøysund-registrene, ble selskapet HS2 Norge AS slått konkurs første gang i 2014.

– De er slått konkurs to ganger i forbindelse med lønnskrav med støtte fra Fellesforbundet, bekrefter Ullmann.

Fem år senere, i et innslag fra NRK Dagsrevyen den 15. mai 2019 (ekstern lenke) sees arbeidere iført firmaets logoer som jobber på plassen (se faksimile øverst i saken). Innslaget er sendt på NRK imens rettsprosessene gikk for fullt.

– Er HS2 Norge AS fortsatt i drift?

– Ja, de fortsetter som før på et annet organisasjonsnummer. Måten de holder det gående er ved å skifte navn, slå seg konkurs, og deretter beholder branding-navnet, i dette tilfellet HS2, forklarer Ullmann.

Les også: Fagforbundet oppdaget renholdskonkurrent på Facebook (Demokraten+)

Undergraver bransjen

Lars Mamen, som er i gang med å starte prosjektet Fair Play Bygg Østfold, kjenner godt til firmaet og saken. Han har tidligere, imens rettsprosessene pågikk, fått informasjon om selskapets kontrakter med de ansatte.

Strukturen som skisseres, er at Fredrikstad-mannen har vært den som har styrt businessen - enten direkte eller gjennom stråmenn.

Han understreker at det er mange dårlige aktører i byggebransjen, og at noen av dem kanskje glir over i det kriminelle. – Men om disse trår over streken fra "bare" useriøs drift, til kriminalitet, vet jeg ikke. Det er ikke automatisk slik at det er kriminalitet dersom et firma drives med avvik fra arbeidsmiljøloven. Men de undergraver i alle fall seriøsiteten i bransjen.

Les også: Byggbransjen i Oslo: Torpedoer, ulovlige kontrakter og trafficking

Skal varsles til politiet

Det heter i dommen fra lagmannsretten i februar at han og de to andre er fradømt «retten til å drive med selvstendig næringsvirksomhet, herunder være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap, eller rett til å sitte i noe selskaps styre, i en periode på tre år regnet fra avsigelsen av denne dom».

– Hvordan stiller retten seg til at en som er dømt på denne måten, fortsetter å jobbe i en lederrolle?

– Dersom han fortsatt fungerer i lederrolle etter domsavsigelsen 3. juni i år, skal man formelt sett varsle om det til politiet, sier aktor i saken, politiadvokat Jahn Schei.

Utfordringen i slike saker er alltid bevisstillingen.

– Ofte har de gjort endringer eller innrettet seg etter dommen, når det har gått litt tid. Det blir en vurdering, der man må se på om han har en lederstilling. Hvis de ansatte omtaler han som "the boss", høres det ut som en leder.

Mannens forsvarer har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Les også: Det blir trolig ingen Rygge-avgjørelse før i juli

TRE GODE DEMO-SAKER FORRIGE UKE:

Denne dingsen passer på drikkevannet ditt

Komikere sier de vil kaste Alliansen-lederen

###