«Ulven herjer på Kniple gård!»

Dessverre fulgte ikke kommunale myndigheter godt nok med da Ulven begynte sine herjinger, skriver lokalhistoriker Svein Skahjem.

Svein Skahjem
Lokalhistoriker, Fredrikstad

Det som har skjedd og fortsatt skjer med Kniple gård, er tragisk.  Først en eier som gjorde lite eller ingen ting, så en ny eier som dessuten ødelegger hageanlegget og lar våningshuset stå og forfalle.  Dessverre fulgte ikke kommunale myndigheter godt nok med da Ulven begynte sine herjinger.  En flott hage og et anlegg kanskje nær 300 år gammelt, ble vandalisert uten at det kom en reaksjon i tide.  I dag råtner bygningen på rot tilsynelatende uten at det er mulig å gripe inn og stoppe Ulven.

LES OGSÅ: Bygningsmyndighetene vil bevare Kniple Gård (Demokraten+)

Hva var motivet for å fjerne trær og la en verdifull bygning forfalle? Jo, det samme som rir mange andre såkalte utbyggere (kalles visstnok eiendomsutviklere, spekulanter er bedre) – mammon –. Hvordan få størst mulig fortjeneste og tykkest mulig   lommebok selv om verdifulle kulturminner går fløyten? Heldigvis mener jeg at det ble skrevet inn i et skjøte på 1870-80 tallet at området syd for våningshuset der uthusbygningene på Kniple gård en gang sto, ikke skulle bygges ut. Der blir det ikke bygd noe og spekulert i gode fortjenester. Det samme skulle vært skrevet om hageanlegget. Da  hadde aldri Ulven dukket opp,  for  der ville  det ikke  ha vært  noe  lukt av pengesedler. 

Dette skrev Demokraten på lederplass om Kniple gård