Moss Dagblad har brutt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Moss Dagblad om tre menn som ble dømt for økonomisk kriminalitet. Avisen skrev at de mistet retten til å drive firma. Mennenes firma, HS2 Norge AS, ble anklaget for å være «verstinger» når det gjelder innleid arbeidskraft. De ble også anklaget for å fortsette virksomheten gjennom stråmenn med nytt navn og organisasjonsnummer. Det ble påstått at selskapet slår seg konkurs for så å starte opp igjen.

Klager er selskapet HS2 Norge Østfold AS. Klager opplyser at de har kjøpt merkevaren HS2 Norge AS, men at selskapet for øvrig ikke har noe med de straffedømte personene å gjøre. Klager reagerer på at avisen ikke kontaktet dem før publisering og mener de hadde rett til samtidig imøtegåelse på de alvorlige anklagene. Ifølge klager mangler avisen dekning for flere påstander. Klager reagerer også på at en av deres ansatte ble avbildet og identifisert gjennom navnet som stod på hjelmen hans. Den ansatte har samtykket til klagen.  

Moss Dagblad avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener redaksjonen burde tatt kontakt med klager før publisering – det ville gjort artikkelen bedre – men understreker samtidig at klager (HS2 Norge Østfold AS) ikke er nevnt i artikkelen. Anklagene er rettet mot de straffedømte mennene og deres selskap HS2 Norge AS, påpeker avisen. Daglig leder og eier av HS2 Norge Østfold AS var i mange år sekretær i selskapet til den straffedømte mannen, altså i HS2 Norge AS, opplyser avisen videre. Moss Dagblad mener å ha dekning for alt som er publisert og kan ikke se at bildebruken brøt med god presseskikk. Bildet var relevant, og det rettes ikke anklager mot den avbildede arbeideren, skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har vurdert alle punktene som klager viser til i Vær Varsom-plakaten (VVP), selv om ikke alt svares opp i denne uttalelsen.

PFU mener saken hadde offentlig interesse. Omtale av mulig arbeidskriminalitet faller inn under pressens samfunnsoppdrag, jf. VVP 1.4, om å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.

PFU kan forstå at det er ubehagelig å bli avbildet i en kritisk artikkel om selskapet man jobber i. Utvalget mener likevel at bildebruken i dette tilfellet må aksepteres. PFU merker seg at den avbildede mannens ansikt ikke vises, men at man kan se navnet hans på en hjelm dersom man ser nøye etter. Utvalget vektlegger at anklagene ikke rettes mot mannen, men mot selskapet han jobber i, og at det kommer frem av bildeteksten at han er en arbeidstaker. Slik utvalget ser det, var bildet relevant for saken.

Utvalget konstaterer at klager mener artikkelen inneholder feil, men slik PFU ser det, er det ikke dokumentert i tilsvarsrunden at artikkelen inneholder uriktige opplysninger i strid med VVP 3.2, om opplysningskontroll. 

PFU understreker videre at utvalget ikke skal ta stilling til eventuelle presseetiske brudd som er begått overfor de dømte mennene, all den tid de ikke har klaget til PFU. PFU skal heller ikke ta stilling til hva slags forbindelse klager (HS2 Norge Østfold AS) har til disse tre personene. 

PFU merker seg imidlertid at klagers virksomhet jobber under omtrent samme navn som selskapet til de straffedømte personene, og at klager opplyser å ha kjøpt merkevaren «HS2 Norge». Når artikkelen da handler om hvordan HS2 Norge og de straffedømte mennene fortsetter som før, mener utvalget at klager blir en del av saken selv om det nye selskapet «HS2 Norge Østfold AS» ikke er nevnt. 

Slik PFU ser det, burde klager vært kontaktet. Klager burde blitt forelagt påstanden om at HS2 Norge AS «holder det gående (…) ved å skifte navn, slå seg konkurs, og deretter beholde branding-navnet». PFU viser til VVP 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få mulighet til samtidig imøtegåelse.


Moss Dagblad har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten. 

 

Oslo, 29. januar 2020

Alf Bjarne Johnsen
Stein Bjøntegård, Frode Hansen, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku