Denne dingsen passer på drikkevannet ditt

Et online overvåkingsinstrument og 11 personer i vaktturnus sikrer vannkvaliteten i Fredrikstad.

Vannkvaliteten i Fredrikstad er noe av den dårligste i landet. Før den kommer til vannverket, vel og merke.

SE BILDENE HER: Bli med på innsiden av vannverket

– Skittent råvann

Mange kommuner er heldige med drikkevannskildene sine. Andre er ikke det. Som Fredrikstad, der alt vannet innbyggerne trenger starter som skittent elvevann hentet fra et reservoar som ligger rett bak landets største sykehus på Kalnes.

– Råvannet som vi henter fra Vestvannet i Glomma, er ganske skittent, sier driftssjef Tor Gunnar Jantsch på Frevar, avdeling vannverket.

Vannskandalen i Askøy, der flere tusen mennesker er syke og flere titalls har blitt innlagt på sykehus som følge av dårlig drikkevannskvalitet, har preget arbeidet hos vannverket i Fredrikstad de siste dagene. De har gjort ekstra tilsyn ved både høydebassenget og ved reservebassenget.

Onsdag var pressen invitert til informasjonsmøte og omvisning på anlegget.

For er det noe vi alle lurer på, så er det hvor trygt vannet i springen er.

I 2018 fikk mange en falsk SMS om drikkevannet i Fredrikstad. Noen ordinære varsler er ikke sendt ut på flere år.

– Vi har vært heldige, sier direktør Fredrik Hellström.

Les kronikken: Vispen og Huddebunn trenger skikkelig opprydding

Fredrikstad vannverk er unikt

Glomma er Norges største vassdrag. Det er en åpen vannkilde, som fører med seg mange utfordringer når det gjelder kvaliteten som drikkevannskilde. Fisk, døde dyr, overflateforurensing som søppel og til og med biler havner i elva som skal holde Fredrikstad med vann.

Derfor har vannverket ekstra mange renseprosesser.

– Fredrikstad er unikt på den måten, sier Jantsch.

– Her er det fire prosesser, i tillegg til klorbehandling og UV-stråling.

De fire prosessene er siling, som skjer innledningsvis i Vestvannet før vannet føres i rør videre. Rørene er beskyttet med grove rister som tar av det groveste som kan komme med vannet.

Deretter sedimenteres vannet, og filtreres, før det behandles med kjemikalier - som klor - og til slutt UV-behandles for å fjerne de siste forurensningene.

Les også: Ny krepse-art funnet i nedre Glomma

Flaskevann er ikke renere

Selv om vannet vårt starter ganske skittent, er det noe av det reneste i landet når det kommer ut av springen. Og i motsetning til hva mange kanskje tror, er vannet du får på flaske ikke nødvendigvis renere enn det du får i springen.

– Den største forskjellen der, er nok at vannet i springen er ferskt. Det som kommer på flaske, kan være mange dager gammelt, sier direktør Fredrik Hellström.

Ettersom Fredrikstad er et stort vannverk, og har mange kontrollorganer å forholde seg til, gjøres det tusenvis av analyser hvert år. På mange mindre vannverk, er det langt færre renseprosesser og langt færre prøvetakinger.

High Tech drikkevannsikring

På den ene veggen på vannverket sitter en online boks som overvåker drikkevannskvaliteten døgnet rundt. Den analyserer fortløpende vannet for urenheter og justerer nivåene på kjemikalier som må tilsettes for at vannet skal være trygt.

Når den piper, er det fare på ferde.

– Da stopper hjertet et sekund, og ting skjer fort!, sier Hellström.

I vannet vårt finnes clostrider, e. coli, enterokokker og koliforme bakterier. Derfor kan det gå skikkelig galt, hvis det først går galt.

– Vi har hatt flere tilfeller her hvor av at lab-en roper varsko, uten at det er avvik på anlegget. Da går det hasteanalyser med ekspress til laboratoriene. Heldigvis har det så langt vært falske alarmer, det er jo mange som håndterer prøvene så det skjer iblant at det oppstår menneskelig kontaminasjon, sier han.

Driftsjef Tor Gunnar Jansch sier at de også har mennesklig kontroll av anlegget, de kan ikke stole hundre prosent på teknikken.

For dårlige varslingsrutiner

I forrige uke gjennomførte vannverket en test for å se hvordan de vil takle en eventuell krise. Resultatet viser at de skal kunne takle en forurensingssituasjon godt, men at de må bli bedre på farekartleggingen og på varslingsrutinene.

– Frem til nå har det vært én på vakt. Vi er elleve driftsoperatører og alle roterer på å ha vakt. Men det er ikke nok, sier Jantsch. De skal nå sørge for at det er flere som har vakt gjennom døgnet.

De ansatte på vannverket har fulgt nøye med på det som har skjedd på Askøy.

– Vi vet ennå ikke årsaken til at det har gått som det har gått. Men vi har stor forståelse for at de er i en vanskelig situasjon nå, og håper at de får all den hjelpen og støtten som de trenger, sier direktør Hellström.

Les også: Kommunen bruker 4 millioner kroner på varslingskontor (Demokraten+)

FAKTA

  • Vannverket forsyner drøyt 80 000 personer samt betydelig industri som utgjør ca. 35 000 personekvivalenter. I tillegg til Fredrikstad kommune forsynes Hvaler kommune med vann. Det produseres ca. 15,5 mill. kubikkmeter pr. år eller ca. 42 000 kubikkmeter pr. døgn i gjennomsnitt.
  • Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet som kommuniserer med Glomma. Fra Isnesfjorden ledes vannet til et silhus på Eidet og under Visterflo og ender i en pumpestasjon. Fra pumpestasjonen løftes vannet ca. 60m frem til ei åpen renne som ender i Borredalsdammen.  Borredalsdammen har et volum tilsvarende et vannforbruk på ca. 2 uker.
  • Renseanlegget er et fullrenseanlegg med koagulering, flokkulering, sedimentering, filtrering og desinifisering. Det benyttes aluminiumsulfat som fellingskjemikalium, polymer som hjelpekoagulant, natronlut til ph-justering og natriumhypokloritt til desinifsering. Koagulering og sedimentering er delt i 2 paralleller mens filtrene er delt i 8 enheter. Filtrene er tomediafiltre med 0,1 m støttegrus og sand, 0,6 m sand og 0,8 m Filtralite. Prosessen overvåkees av et nytt, avansert dataanlegg.
  • Det rensede vannet løftes til to overbygde basseng på Høyfjell på tilsammen 66 000 kubikkmeter, dette er halvannet middelsdøgns forbruk.