Nyheter

Miljøengasjerte barnehagebarn gikk i tog gjennom sentrum

Det ble liv i sentrum da nærmere 750 barnehagebarn og voksne gikk i tog gjennom Fredrikstad for miljøet på Verdens Miljødag.

1 av 4