Nyheter

Må få ny brannsjef igjen

###

For femte gang siden 2009 må Fredrikstad kommune rekruttere ny brannsjef etter at Blikseth tirsdag sa takk for seg. Han kan se tilbake på kun seks måneder i stillingen. 30 mil tilog fra jobb.

-Jeg skjønner at oppsigelsen kan utløse en del spørsmål. Jeg har jo stått i denne jobben bare siden 1. august i fjor. Men grunnen til at jeg velger å slutte har kun med private forhold å gjøre. Ingenting annet, sier Blikseth og understreker:

-Jeg synes det oppriktig talt er leit å måtte gå fra denne jobben som både har vært spennende og interessant. Ikke minst har samarbeidet med de tillitsvalgte vært godt. En vet jo at klimaet ikke var det beste for bare noen få år tilbake.  ARNE BØRRESEN I tekstarne.borresen@demokraten.no

Ukependlet

Blikseth har siden han ble tilsatt ukependlet mellom Fredrikstad og hjemstedet Østre Toten. Nettopp den lange avstanden mener to brannstasjonsansatte avisa har snakket med er den direkte årsaken til hans avgang:

-Vi får jo ikke lov av den kommunale toppledelsen lov til å snakke med pressen. Men vi vil likevel gi uttrykk for at Blikseth har vært en jovial og inkluderende leder. En fantastisk sjef som respekterte oss alle - og motsatt.

Svært godt likt var også forgjengeren Nils Haagenrud. Imidlertid hadde de to brannsjefene en felles utfordring, nemlig voldsomt lange reiseveier.

De kom begge fra "østlandets dype skoger" - selv om den utløsende årsaken til at Haagenrud sluttet var fordi han mente han hadde altfor lite økonomisk handlingsrom i virksomheten "Fredrikstad brann- og redningsvesen".

Myten

Så myten om at brannstasjonen består av en gjeng umulige "brannkællær" eier ikke rot i virkeligheten, sier de to kollegene til avisa.-Bør den neste brannsjefen rekrutteres lokalt?

-Ja, jeg kan ikke forstå hvorfor kommunen må bruke hundretusener av kroner på å finne den rette kandidaten gjennom konsulentselskaper eller via store landsdekkende annonser i Aftenposten og Teknisk Ukeblad.

Det virker som om det for enhver pris skal rekrutteres utenfra, sier den ene  av konstablene til avisa.

Verken tillitsvalgt Ole- Petter Jervell Hansen eller kommunalsjef Roy Jakobsen var tilgjengelig for kommentar i går ettermiddag.