«Sammen for en bedre skole»

I likhet med Moss vil også Rødt Fredrikstad teste ut leksefri skole, skriver Hannah Berg og Latoya Wang.

Hannah Berg og Latoya Wang
1. og 3. kandidat til kommunevalget Rødt Fredrikstad

Takk til Fredrikstad SV som tar opp et viktig tema vedrørende skole og utbrenthet blant ungdom. Det er bekymringsverdig at så mange elever sliter med gjennomføring av skolearbeidet sitt, og at skolen oppleves så stressende.  I likhet med Camilla Eidsvold og SV tror også Rødt Fredrikstad at elever presterer bedre, og opplever mer mestring, dersom de også får drive mer med kreative, fysiske og praktiske fag. Men vi er usikre på om heldagsskolen, selv med mer variasjon i faga, gir mindre stress og færre utbrente elever. Derfor ønsker vi å få elevene selv på banen, så de kan komme med innspill til hva de mener er en god løsning.

Noen elever fungerer kjempebra med lang arbeidsdag og kommer sikkert til å takle heldagsskolen fint. For andre er det viktig å slutte tidlig noen dager, sånn at en bare kan få hente seg inn før ettermiddagens kjas og mas. Kanskje ligger løsningen et sted midt imellom? Hvis elevene, foresatte og lærere sammen får komme med forslag tror vi at vi kan skape en bedre Fredrikstad-skole.

LES OGSÅ: «Viktig med mulighet for arbeidsskygging»

I 2017 fremmet Rødt Moss en interpellasjon i bystyret, og i et tilsvar til denne anbefalte ordføreren at Ungdommens Bystyre burde få uttale seg. Ungdommens Bystyre stilte seg positive, og to representanter for ungdommene deltok i møtet da et venstreflertall i SOK (Utvalget for Skole, Oppvekst og Kultur) gikk inn for at man skulle invitere barne- og ungdomskoler i Moss til å prøve ut leksefri skole i skoleåret 2018/2019.

Forutsetningen for et slikt forsøk var at elever, lærere og foreldre skulle være enige om å bli med. Det var tilfellet på Ramberg skole i Moss. Siden høsten 2018 har dermed Ramberg skole testet ut det å være leksefri. Så langt tyder alt på at dette har vært et vellykket prosjekt.

Rødt mener en leksefri skole vil være med på å utjevne forskjellene. Fordi elever har ulik mulighet for å få hjelp med skolearbeid hjemme. Dette fører i stor grad til at karakterer går i arv. I tillegg er lekser unødvendig fordi det har liten eller ingen læringseffekt, selv for de ressurssterke elevene.  Og for de som allerede sliter på skolen kan leksetvangen til og med være ødeleggende.

Fredrikstad Høyre mener: «Fredrikstads framtid fordrer nye løsninger»

I likhet med Moss vil også Rødt Fredrikstad teste ut leksefri skole. For å måle effekten av dette ønsker vi å samarbeide med høyskolen for kartlegging. Vi håper og tror at leksefri skole vil  være med på å utjevne forskjellene mellom elevene, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer. I tillegg tror vi familiene vil få mindre stress i hverdagen, og at læreren kan bruke mer tid på å undervise framfor å kontrollere lekser. Dessuten har skolen alltid vært et sted der barn og ungdom lærer så mye mer enn fagene på timeplanen – de lærer å bli medmennesker, å tyde sosiale koder, å hjelpe hverandre, og å håndtere konflikter. Lekser bidrar ikke i så måte, å streve med lekser er en ensom ting.

Rødt Fredrikstad sier derfor, om vi har elevene, lærerne og foresatte på vår side, ja til prosjekt med leksefri skole.

Har du fått med deg dette debattinnlegget? «Rygge Sivile Lufthavn og politikerforakt»