«Rygge Sivile Lufthavn og politikerforakt»

Stortingspolitikerne utnyttes jo bare som stemmekveg - når partilederen bestemmer hvordan de skal stemme, skriver Steinar Kleiven fra Kråkerøy.

Steinar Kleiven
Kråkerøy

Jeg leser at Facebook-siden «Venner av Rygge» har samlet et imponerende antall personer, som mener at flyplassen bør gjenåpnes. Men at de er skuffet over politikerne, og spesielt Østfold-politikere på tinget, dette skaper politikerforakt. Etter å ha lest siste ukes aviser, er det ganske lett å forstå at politikere blir utsatt, det sørger de for selv.

Først har vi Hagen i Frp som ikke hadde ryggrad til å stemme slik partisjefen bestemte i bompengesaken, så han ba seg fri, for å slippe å ta det ansvaret han er betalt for som stortingspolitiker.

Så kommer Bjørnar Laabak, lokal Frp-politiker som iherdig har skrevet at bompenger er noe svineri - men også han - falt for partisjefens ordre om å stemme ja til bompenger. Videre leser jeg at Frp-politiker blir holdt helt utenfor når Høyre diskuterer regjeringens utenrikspolitikk. Solberg velger heller å holde gode forbindelser til Arbeiderpartiet i den saken i stedet for regjeringskollegene i Frp.

LES OGSÅ: – Det blir trolig ingen Rygge-avgjørelse før i juli

Spørsmålet er ganske enkelt, trenger vi alle stortingspolitikerne? De utnyttes jo bare som stemmekveg - når partilederen bestemmer hvordan de skal stemme? Videre leser jeg at Frps stortingsgruppe, bruker mer enn 25 ganger det beløp som statsansatte får lov å bruke på fester og sprit per person. Antagelig er det samme forbruk på fester og drikkevarer blant de andre partiene? Frp er neppe i noen særstilling, og jeg forstår meget godt at når politikerne får tilgang, heller de på - mest sannsynlig for å glemme hvordan de utnyttes av partibyråkratiet og partisjefen.

At ingen stortingspolitiker fra Østfold har hatt innlegg i avisene til støtte for Rygge Sivile Lufthavn (RSL), må vel tolkes som at de ikke får lov av partisjefene å ha noen mening om RSL.

Fikk du med deg denne? «Ordfører Jon-Ivar Nygård holder hodet lavt foran kamuflasjegjerdene på Øra!»