«Fredrikstads framtid fordrer nye løsninger»

Fredrikstad Høyre har ved en rekke anledninger påpekt at kommunen kan drives mer rasjonelt uten at dette skal medføre kutt i tjenestene, skriver Eivind A. Leister.

Eivind A. Leister
Bystyrerepresentant for Høyre

Forandring fryder, men fordrer også evnen til endring og omstilling. Fredrikstad opplever for tiden en vekst og forandring som byen knapt har sett siden sagbruksprivilegienes fall i 1860. Hvordan takler vi det?

Er det noe som kanskje kjennetegner byen og ikke minst næringslivet og arbeidstakerne er det en beundringsverdig evne til nettopp omstilling; byen har opplevd vekst og fall, verk, bruk og fabrikker har blitt etablert og forsvunnet og avløst av nye næringer. Dette er en verdifull dynamikk. Mange viser en imponerende grad av fleksibilitet og åpenhet for nytekning.

LES OGSÅ: «Nesten 50 prosent opplyser at de blir utslitt av ungdomsskolen – SV har svaret på det»

Når det gjelder politisk ledelse og forvaltning i byen får man ofte et inntrykk av at innovasjon er mer et moteord enn en reell strategi for å møte fremtidens utfordringer. Morgendagen vil stadig oftere kreve andre løsninger enn de vi bruker i dag. Framtidens skole, helse- og velferdstjenester vil framtvinge nye arbeidsformer og teknologi, hvor flere aktører enn det offentlige er involvert, som ideelle, frivillige og private.

Les også om bompengedebatten i Fredrikstad som skaper stort engasjement: «Vi må klemme ut ungen – så tar vi det derfra!» 

Høyre har lenge hatt nye ideer og bedre løsninger som motto, det har gitt regjeringsmandat fra velgerne ved de to siste Stortingsvalg. Fredrikstad Høyre har ved en rekke anledninger påpekt at kommunen kan drives mer rasjonelt uten at dette skal medføre kutt i tjenestene.

Da Høyre ikke er bundet til avtaler med noen interesseorganisasjoner står vi fritt til å arbeide for en bedre fremtid for hele felleskapet og slik vil skape innbyggernes kommune hvor alle kan få leve et godt liv.

Har du fått med deg denne? «Ordfører Jon-Ivar Nygård holder hodet lavt foran kamuflasjegjerdene på Øra!»