«Nesten 50 prosent opplyser at de blir utslitt av ungdomsskolen – SV har svaret på det»

Heldagsskole er løsningen. Elever presterer bedre i teoretiske fag dersom de også driver med kreative, fysiske og praktiske fag, skriver Camilla Eidsvold, Fredrikstad SV.

Camilla Eidsvold
gruppeleder Fredrikstad SV

Ungdata-undersøkelsen skal nå behandles i Bystyret. Den må tas på alvor. På ungdomsskolen i Fredrikstad opplyser over 50 prosent av jentene at de bruker mer enn én time på lekser hver dag. 27 prosent av elevene opplyser at de ofte eller svært ofte har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre. 43 prosent sier de ofte eller svært ofte føler seg utslitt på grunn av skolearbeidet, og 46 prosent sier det samme om at skolearbeidet stresser dem. Samtidig sier 22 prosent at de føler seg ensomme ganske eller veldig mye.

Man kan selvfølgelig snu tallene på hodet og si at dette betyr at mange har det bra, men forutsetningene for den gode skolen er at alle skal lykkes.

LES OGSÅ: «Ulven herjer på Kniple gård!»

Vi mener at SV sitter på mange av løsningene på problemene som løftes frem i Ungdata-undersøkelsen:

  • Svaret er heldagsskole. En skole hvor lekser og øving skjer på skolen, og hvor det også er mer plass til kreative fag og fysisk aktivitet, og hvor elevene får gratis skolemat.

  • Vi mener at leksene skal gjøres på skolen, fordi hjemmelekser er med på å øke sosiale forskjeller, da ikke alle har de samme rammene og forutsetningene for å lykkes uten hjelp fra en lærer. SVs politikk på skoleområdet er også støttet av masse forskning, som viser at elever presterer bedre i teoretiske fag dersom de også driver med kreative, fysiske og praktiske fag. Læreplanen har vel knapt vært endret på siden 90-tallet. Når oppunder 50 prosent av barna våre sier at de sliter med belastning fra skolen, da må vi virkelig lytte!

  • Med heldagsskolen er man ferdig på skolen når man går hjem. Barnas fritid er like verdifull som voksnes fritid.

Hvorfor skal vi ta den fra dem, og attpå fylle den med stress, uro og ensomhet?

LES OGSÅ: «Bedre seksualundervisning og skeiv kompetanse»