Kultur

Historisk skipsverft-arkiv får digitalt liv

Tegninger og annen viktig dokumentasjon fra Glommens Mekaniske verksted (GMV) sto i fare for å gå tapt da eierne av arkivet skal inn i nye lokaler. Nå blir det i stedet lettere tilgjengelig.

– Dette har jo kommet opp i forbindelse med at vi skal flytte til Værstetorget i april, og da tenkte vi at tida var inne for at noen andre tar over arkivmaterialet. Derfor er vi veldig glade for at Østfoldmuseene og Byarkivet har fått støtte til dette prosjektet, sier regiondirektør Tom Grip i Goodtech AS.

På tampen av 2021 sendte Arkivverket ut en pressemelding om at de har fordelt 12,3 millioner kroner til arkivprosjekter over hele landet. 600.000 av disse utviklingsmidlene, som kommer fra Norsk Tippings spilloverskudd, har gått til Fredrikstad byarkiv for ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet fra Glommens Mekaniske verksted (GMV).

Alle byggenummer

Fra etableringen på slutten av 1800-tallet ble det bygget nesten 200 skip ved verftet på Kråkerøy, som i 1967 ble kjøpt opp og skiftet navn til Ankerløkken Værft Glommen A/S, før det ble lagt ned på starten av 1980-tallet.

Regiondirektør Tom Grip ved Goodtech AS Fredrikstad.

Noen av de ansatte gikk videre til å starte det som i dag har blitt til Fredrikstad-avdelingen av det nordiske teknologikonsernet Goodtech, med kjernevirksomhet innen automasjon, kraft og industriell prosjektering.

Hvis ingen andre hadde tatt over arkivet, ville mye av det rett og slett ha gått til brenning på Øra, noe som hadde vært veldig tråkig

—  Tom Grip, Goodtech AS

Likevel har de fram til nå tatt godt vare på arkivmaterialet som viser at de har røttene sine i det som i sin tid var Plankebyens nest største skipsbyggeri, etter Fredrikstad Mekaniske verksted (FMV).

– Selv om vi i dag driver med helt andre ting enn skipskonstruksjon, springer vår virksomhet ut fra Ankerløkken og GMV. Deler av ingeniørmiljøet derfra startet i 1981 det som het Anker Consult, og fikk med seg arkivet, forklarer Tom Grip.

– Det er et komplett arkiv som inneholder en viktig del av byhistorien vår, med blant annet tegninger og dokumentasjon på alle byggenummer ved verftet, legger han til.

Motoren løftes om bord i MS Bruvik, som ble bygget ved Glommens Mekaniske verksted på Kråkerøy i Fredrikstad og levert til Indre Nordhordaland Dambbaatlag L/L i 1949.

Hadde blitt brent

Men i og med at de nå skal flytte virksomheten sin fra Mosseveien til Værste, innså de at de ikke lenger vil ha kapasitet til å oppbevare det plasskrevende fysiske arkivet. Derfor tok de kontakt med Fredrikstad byarkiv og Østfoldmuseene med en forespørsel om å overta stafettpinnen.

– Hvis ingen andre hadde tatt over arkivet, ville mye av det rett og slett ha gått til brenning på Øra, noe som hadde vært veldig tråkig. Derfor er det veldig bra at det nå blir tatt hånd om, slik at vi slipper å havne i en situasjon der verdifull historisk dokumentasjon går tapt, sier Grip.

Byarkivar Ingerid Gjølstad ved Fredrikstad byarkiv.

Nå skal altså både tegninger, dokumenter med kartotek og bevarte registre, samt foto og film fra det historisk viktige arkivet digitaliseres og gjøres lettere tilgjengelig for dem som er interessert.

Det fysiske materialet skal fordeles mellom Fredrikstad byarkiv og Østfoldmuseene.

– Dette var en stor arbeidsplass med over 300 personer sysselsatt på det meste, så det er nok svært mange i Fredrikstad og omegn som har et forhold til denne arbeidsplassen. Derfor håper vi det vil være stor interesse for dette digitaliserte arkivet, sier byarkivar Ingerid Gjølstad til Dagsavisen Demokraten.

MS Vamos døpes og sjøsettes ved Glommens Mekaniske verksted (GMV) på Kråkerøy i Fredrikstad i 1951.

Prisverdig bevaring

Byarkivet skal nå samarbeide med Østfoldmuseene og Goodtech om digitaliseringsarbeidet og arkiveringen av det fysiske materialet.

Prosjektet er foreløpig helt i startfasen, men Gjølstad har et håp om at tildelingen fra Arkivverket er nok til å gjøre den jobben de ønsker å gjøre.

Dette var en stor arbeidsplass med over 300 personer sysselsatt på det meste.

—  Ingerid Gjølstad, byarkivar

– Vi er veldig glade for de midlene vi har fått for å ivareta et viktig historisk arkiv for framtida, fastslår byarkivaren.

– Goodtech har ikke hatt noen bevaringsplikt, og det er derfor veldig prisverdig at de har sett verdien i å ta vare på dette, og også at de tok kontakt med oss for å ta over arkivet, legger hun til.

Sjøsetting av MS Bruvik ved Glommens Mekaniske verksted (GMV) på Kråkerøy i Fredrisktad i 1949.

– Artig og nyttig

Blant skipene som ble bygget ved GMV og Ankerløkken er både Hvalerfergen I og II, samt MS Skjærhalden. De to sistnevnte er fortsatt i drift i lokalt farvann den dag i dag.

– Vi syns det er moro at noen vil blåse liv i dette arkivet igjen og skape oppmerksomhet rundt hva som finnes der og det som har skjedd ved verftet, sier Tom Grip.

– Dette er historisk veldig artig med tanke på å vise at det var mange dyktige folk på den tida også. Det finnes mye flott av gammel teknologi og kompetanse man kan nyttegjøre seg av i dag, og ikke minst er det mange som har fått tilgang til og brukt dette arkivet i arbeidet med å ta vare på de gamle båtene som fortsatt finnes fra den tida, utdyper han.

Arkivet vil nå bli lagt inn i Arkivportalen, som er en nasjonal søketjeneste på tvers av ulike arkivinstitusjoners kataloger. Når prosjektet er fullført vil også enkelte av de digitaliserte elementene bli tilgjengelig via digitaltmuseum.no

Sjøsetting av skip ved Glommens Mekaniske verksted (GMV) på Kråkerøy i Fredrikstad i mars 1958.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: