Nyheter

Skolegutten Bjørns ferge-opprop i ordførerens hender

Ordfører Siri Martinsen mottok stolt og imponert de 300 underskriftene Bjørn Sundholm (14) har samlet for å bringe en ny sak om Fredrikstads fergetilbud til politikernes bord.

– Det var ganske lett å få folk med på dette, konstaterer ungdomsskoleeleven overfor Dagsavisen Demokraten, før vi får overvære et lite stykke direkte demokrati i praksis – der brukeren tok kjøkkenveien.

Like etterpå ble Bjørn nemlig tatt imot på dørstokken til rådhuset av ordføreren selv. Her fikk Martinsen saksforslaget med 300 signaturer i hendene, noe som skal utløse rett til politisk behandling.

Bjørn Sundholm har gjennom et skoleprosjekt ved Children’s International School, der han har valgt å se på hvordan Gamlebyen kan få mer turisme, blant annet engasjert seg i fergetrafikken.

Forslaget hans er å sette opp både senere og hyppigere fergeavganger mellom sentrum og Gamlebyen.

Bjørns engasjement og initiativ varmer mitt politiske hjerte.

—  Siri Martinsen, ordfører (Ap)

I dag, vinterstid, går siste ferge fra Gamlebyen klokka 21.30 og fra Åle 20.45 på hverdager. Fra klokka 16.00 og utover er det for det meste halvannen times ventetid på ruta. Lørdager og søndager går siste ferge fra Gamlebyen henholdsvis 19.30 og 18.00 og fra Åle klokka 18.45 og 17.45.

– Jeg mener at ferga mellom Åle og Gamlebyen i alle fall burde gå til midnatt, så det blir et reisetilbud som passer bedre til at mange er ute på byen, spiser på restauranter og bruker utelivet, poengterte Bjørn da han lanserte kampanjen sin i forrige uke.

Kråkerøy-gutten Bjørn Sundholm (14) har skaffet 300 underskrifter og vil dermed ha politisk behandling av sitt forslag om senere og hyppigere fergeavganger til og fra Gamlebyen. Det unge, demokratiske initiativet havnet rett i hendene på ordfører Siri Martinsen (Ap), som tok seg tid til å møte den engasjerte skoleeleven utenfor rådhuset.

Navneforslag som bør smigre

Forslaget la Kråkerøy-gutten fram på høytidelig vis med en ferdigskrevet tale, da han fikk fem minutter med ordføreren mandag ettermiddag, og takket pent for at hun tok seg tid til å møte ham.

– Dette vil gjøre Gamlebyen mer knyttet til sentrum og vil gjøre at Gamlebyen blir mer brukt av turister og fastboende også på kvelden, argumenterte Bjørn, og viste til paragraf 12.1 i kommuneloven da han ba om politisk behandling av forslaget sitt.

Ordfører Martinsen var uten tvil imponert over engasjementet og utførelsen fra en 14-åring, og roste ham for innsatsen.

– Det synes vi er ille kult, når innbyggere engasjerer seg – og spesielt unge mennesker, sa Martinsen.

Bjørn har lært hva demokrati er og vet å benytte seg av det. Det var mer enn nok til å blåse ordføreren av banen. Likevel besto planen hans også i å skru på litt ekstra sjarm og smiger overfor ordføreren – med et forslag han mener er i tråd med de historisk forankrede kvinnenavnene som dagens ferger bærer.

– Skulle det være behov for anskaffelse av en ny byferge for å imøtekomme hyppigere og senere avganger, så er mitt forslag at båten får navnet «Go’vakker Siri» etter ordføreren, lanserte Bjørn.

Verdien av demokrati

Ordføreren smeltet av engasjementet i seg selv.

– Bjørns engasjement og initiativ varmer mitt politiske hjerte. Verdien av demokratiet synes jeg er underkommunisert og noe som vi ofte tar altfor gitt. Men som ordfører tenker jeg faktisk ofte på hvor fantastisk det er å leve og jobbe i et demokrati, sa Martinsen, og forklarte 14-åringen at forslaget hans vil bli levert til saksbehandling hos administrasjonen som følge av de 300 underskriftene han har samlet.

Deretter vil administrasjonen skrive en sak til politisk behandling.

– Når vi får saker til behandling, havner de også på kommunens nettsider én uke før møtet de skal opp i. Og møtene strømmes direkte på kommunens nettsider, slik at Bjørn og andre kan følge saksbehandlingen, minnet hun om.

– Hva tenker du om at Bjørn har skaffet nok underskrifter på bare noen få dager?

– Jeg er ikke overrasket over at Bjørn har fått 300 underskrifter på dette relativt kjapt, for fergetilbudet er veldig populært i Fredrikstad. Det har skapt et veldig engasjement og det er blitt nærmest en merkevare for oss – hvordan vi driver kollektivutvikling i byen vår. Og det er jo helt naturlig når vi har Glomma som renner gjennom byen og elva er en del av gang- og sykkelveiene våre, poengterer Martinsen.

Bjørn Sundholm (14) har i forbindelse med et skoleprosjekt startet et opprop for senere og hyppigere fergeavganger til og fra Gamlebyen. Etter at bildet ble tatt er han stadig nærmere 300 underskrifter, som er målet.

En suksesshistorie

Siden reiser med byfergene i Fredrikstad ble gratis for snart ni år siden, har tilbudet også økt fra mellom 350.000 og 380.000 reisende i året til over 1,5 millioner, ifølge ordføreren.

– Så det har vært en stor suksess med et reisetilbud som er kollektivt og mer miljøvennlig.

– Kan Bjørn realistisk sett håpe på å få gjennomslag for forslaget sitt?

– Ja, vi har jo hatt en utvikling på fergetilbudet, og den kommer til å fortsette blant annet ved å se på nye fergestrekninger. Fergetilbudet er viktig for oss å opprettholde og utvikle, da vi ser på det som en stor suksess. Det legger til rette for folk i hverdagen og hjelper oss til å møte en mer miljøvennlig framtid. Men så kan jeg likevel ikke forskuttere resultatet av en politisk diskusjon.

– Men det er vel ingen hemmelighet at det i alle fall er et bredt politisk ønske å ha et stadig bedre, gratis fergetilbud?

– Nei, etter hvert så har det blitt det, noe engasjementet i et samlet bystyre har vist over tid, svarer ordføreren.

Bjørn Sundholm er i alle fall ikke i tvil om at han skal følge med på møtet når saken hans skal opp i enten formannskapet eller bystyret. Det tror han at mange andre også vil.

– Noen var faktisk ikke enig med meg, da jeg samlet underskrifter, og syntes nåværende fergetilbud passer akkurat som det er. Men mange var enig med meg og syntes det var bra at jeg gjør dette. Flere mente også at forslaget vil gjøre det lettere å bruke ferge til og fra skole og jobb, forteller han.

Mer fra Dagsavisen