Fredrikstad kommune faller på kulturindeksen

– Vi ligger milevis unna gjennomsnittet av norske kommuner, sier kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen.

Fredrikstad kommune daler seks plasser på Norsk kulturindeks til tross for mer penger til feltet de siste årene. Kultursjefen påpeker at kultursektoren generelt i Fredrikstad fortsatt har langt lavere rammer enn landsgjennomsnittet, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

– Sammenlignet med landsgjennomsnittet bruker Fredrikstad kommune svært lite penger på kultursektoren, spesielt gjelder dette de to lovpålagte tjenestene bibliotek og kulturskole. Jeg opplever imidlertid at det er positivt fokus på disse tjenestetilbudene om dagen, men vi ligger likevel milevis unna gjennomsnittet av norske kommuner. Til tross for en økonomisk satsning på blant annet kulturskolen de siste årene, faller vi også der. Det handler om at andre kommuner satser enda mer, sier kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen i Kulturetaten, Fredrikstad kommune.

LES OGSÅ: Ustabil heis stenger Gabriel (7) ute fra biblioteket (Demokraten+)

Falt seks plasser

Fredrikstad ligger nå plass 116 på Norsk kulturindeks, sammenliknet med plass 110 i fjorårets tabell. (Data i rapporten er fra 2018 og 2017)  Indeksen blir i dag presentert for kultur- og miljøutvalget i kommunen.

Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforskning. I tillegg til en generell rangering av kultur i landets kommuner, ser rapporten på tilstanden innen underkategorier som: kunstnere, museum, kino, bibliotek og kulturskole.

Rapporten viser at kunstnertettheten er relativt høy i Fredrikstad sammenlignet med landets kommuner, mens tallet på sysselsatte innen kulturvirksomheter er lavere enn snittet for landet.

Museum og kulturskole rammes

Museum er en av kategoriene hvor Fredrikstad rangerer lavt. Det gjør også kulturskoletilbudet. Fredrikstad er fortsatt blant kommunene i landet som bruker minst penger på kulturskole, og som dermed har den laveste deltakelsen. Kun 12 kommuner av 422 kommuner i landet har en lavere kulturskoledeltakelse enn oss. Dette handler utelukkende om økonomi, sier kultursjefen.

– Vi har et kvalitativt svært godt kulturskoletilbud og er ledende innenfor flere disipliner, men vi er likevel en veldig liten kulturskole målt ut fra byens størrelse, forklarer Holøs Pettersen.  

Tallet på både kinoforestillinger og kinobesøk er derimot langt høyere enn forventet i Fredrikstad.

– Vi som jobber med kultur i kommunen er opptatt av at politikerne skal se verdien av et rikt kulturliv. Det er godt dokumentert i forskning at oppfatningen av en god hjemby og et rikholdig kulturliv henger sammen. Et rikt kulturliv gir byen innhold og gjør Fredrikstad attraktiv. Det gir folk som bor her et meningsfylt liv– det handler ganske enkelt om å skape en god by. Mennesker som har en aktiv, skapende og deltakende tilnærming til sitt samfunnet og sine omgivelser har enorme positive konsekvenser for mange andre samfunnsområder, alt fra folkehelse til næringsutvikling. Kulturindeksen er i så måte en interessant temperaturmåler på hvordan kultursatsningen i Fredrikstad står seg sammenlignet med andre kommuner, sier Holøs Pettersen.

LES OGSÅ: «Tusen takk for fantastisk behandling på helsehuset i Fredrikstad»