Debatt

Båtliv for folk flest

Frp vil legge forholdene til rette for at folk flest kan nyte båtlivet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fritidsbåtene bidrar til aktiv bruk av kyst og sjø, og er noe alle samfunnslag har glede av. For Frp er det viktig at det legges til rette for båtlivet, og at det finnes tilgjengelige havner og opplagsplasser til en rimelig penge. Kongelig Norsk Båtforbund har en kampanje nå der de blant annet peker på det urimelige i at verdifulle fellesgoder som allment tilgjengelige brygger og gjestehavner kan pålegges eiendomsskatt. Frp vil jobbe for  tiltak som hindrer at fritidsbåthavner og lignende ilegges eiendomsskatt, og har tatt opp dette med kommunalministeren.

Les også: Ta båtsjekken nå, så ikke sesongstarten ryker

Helge André Njåstad
Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

Bruk av fritidsbåt står sterkt i Norge. Det er nærmere 1 million fritidsbåter i alle størrelser og prisnivåer, som bidrar til glede og livskvalitet. Det er viktig at det tas hensyn til båtfolkets behov for havner og opplagsplasser når kommunene lager sine reguleringsplaner. Frp er liberale når det gjelder bygging i strandsoner, og mener det er viktig å ikke legge unødvendige hindringer i veien for gode utbyggingsprosjekter, men vil understreke at dette må gjøres i dialog med flere grupper, slik at hensyn til båtfolket og innbyggerne ivaretas.

Frp vil legge forholdene til rette for at folk flest kan nyte båtlivet. Da vi var i regjering fikk vi blant annet fjernet hestekraft-avgiften på båtmotorer. I dag er det avgiftsfri diesel for fritidsbåter, mens båtbensin har veibruksavgift. Frp vil selvsagt beholde avgiftsfritaket for diesel, og vi vil også innføre avgiftsfritak for bensin til fritidsbåt.

Frp er opptatt av trygghet på sjøen, og vil sterkt advare mot å kjøre båt med promille. Her har vi i en årrekke hatt et godt fungerende og praktisk lovverk, med en promillegrense på 0,8. Vi merker oss at Kongelig Norsk Båtforbund i sin kampanje Reddbåtlivet.no har gode argumenter for å beholde dagens promillegrense, og Frp støtter dem i dette. Frp vil fortsette å jobbe for et trygt og fritt båtliv for folk flest.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt