Debatt

Jon-Ivar Nygård (Ap) med eldreløft uten selvinnsikt!

Frp har gjentatte ganger før og under pandemien bedt om at Emil Mørch åpnes fordi det er rundt 100 eldre mennesker i Nygårds kommune som venter på plass.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ordfører Nygård skriver i debattinnlegg at det er på høy tid med regjeringsskifte for å stoppe privatiseringen av eldreomsorgen vår. Han har plutselig fått for seg at eldre trenger hjelp for å komme seg gjennom hverdagen. Han sier ingen ting om det ikke finnes private løsninger i hans by. Han tar til orde for et eldreløft. Han nevner hjemmetjenester og aktivitet, men glemmer sykehjemmene. Jeg tenker det er viktig å minne leserne på hvordan eldreomsorgen er i Ap-kommunen der Nygård og Ap har hatt ansvaret i ti år.

Frp har gjentatte ganger før og under pandemien bedt om at Emil Mørch åpnes fordi det er rundt 100 eldre mennesker i Nygårds kommune som venter på plass. Svaret fra Ap-ledelsen er at eldre skal bo lenger hjemme. Og Frp har ved flere anledninger påpekt at det er et altfor stort antall forskjellige ansatte som kommer til mennesker som mottar tjenester.

Nå skal Ap, bare det blir regjeringsskifte, sørge for at det er faste team som kjenner den enkelte, som jobber fulltid, som skal møte opp hos de eldre for å utøve hjemmetjenester. I tillegg skal de eldre komme seg ut så Ap innfører like godt en aktivitetsgaranti. Han avslutter med å si at de eldre skal ha trygghet og valgfrihet for det som betyr noe.

Du verden! Nygård nevner ikke sykehjem med ett eneste ord.

For Frp er det viktig at eldre skal kunne velge når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den.

—  Bjørnar Laabak, 2. kandidat Østfold Frp

Ap har revet gamle Onsøyheimen og nedlagt Emil Mørchs Minne, til sammen 98 sykehjemsplasser i Fredrikstad. Med et stabilt antall på ventelisten for sykehjemsplass, som tilsvarer det Ap har nedlagt, burde absolutt ingen ta innlegget til Nygård på alvor.

Det er med Frp i regjering satt av penger til å bygge 16.000 sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser siden 2014. Problemet er at mange kommuner ikke prioriterer eldreomsorgen. Idet nye Onsøyheimen med 120 plasser blir ferdig vil Ap samtidig nedlegge 120 gamle plasser ifølge deres budsjett- og handlingsplan- akkurat samme modell som da Østsiden åpnet.

Frp mener eldre selv skal kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. For Frp er det viktig at eldre skal kunne velge når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den. I tillegg vil vi at eldre selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem. For å oppnå reell valgfrihet og god eldreomsorg vil Frp at staten skal ha finansieringsansvaret for eldreomsorgen.

Frp foreslo i vårt alternative statsbudsjett for 2021 å bevilge en egen eldremilliard. Eldre er en av gruppene som er hardest rammet av koronapandemien, og vi ønsket at en del av pengene skulle gå til å bekjempe ensomhet. Vi ville bevilge 340 millioner ekstra til dette, slik at det også i 2021 blir bevilget 400 millioner til å bekjempe ensomhet blant eldre. I tillegg foreslo vi at midlene skulle benyttes til å bekjempe underernæring blant eldre, legemiddelgjennomgang og å styrke eldres tannhelse.

Dersom du mener eldreomsorgen trenger et sterkt fokus og prioritering må du stemme på Frp.

Mer fra: Debatt