Demokraten

Pensjonistforbundet samlet partier til valgdebatt

Mangel på sykehjemsplasser, kompetanse og kapasitet i helsetjenestene, tannhelse blant eldre og utfordringer rundt digitalisering sto på agendaen da Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen inviterte til valgdebatt tirsdag.

Davidsens budskap var ikke til å misforstå:

– Kommunene må ha geriatrisk kompetanse når de eldre blir sykehjemsbeboere og har opptil fem diagnoser. I tillegg til kapasitet selvfølgelig, som nok er det viktigste punket. Jeg har ennå ikke møtt en politiker ikke som sier: «Det skal stå en sykehjemsplass ferdig den dagen du trenger det, men inntil da skal du få bo hjemme så lenge du trenger det». Man trenger ikke være leder av Pensjonistforbundet for å se at slik er det ikke.

– Det har ikke blitt bygget en ny sykehjemsplass siden 2008, kun rehabilitering av eksisterende plasser, sa Davidsen før representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet, Frp, SV og Senterpartiet i Østfold slapp til foran mikrofonen på hotell City i Fredrikstad.

Jan Davidsen

– Dette handler om helheten i pensjonsreformen

Redaktør Kjell Werner ledet valgdebatten som først tok for seg partienes standpunkter rundt forhandlingsrett for pensjonen. Svarene på Werners spørsmål ble ganske likelydende, alle partiene stiller seg bak en reell forhandlingsrett for pensjonistene i de årlige trygdeoppgjørene.

Frps stortingskandidat i Østfold, Erlend Wiborg, passet på å minne om at partiet stemte imot å avskaffe forhandlingsretten i 2011, noe de ønsker å gjeninnføre.

– Jeg synes det er underlig at alle andre i samfunnet kan være med å påvirke sin hverdag men ikke landets pensjonister. Vi kommer til å ta opp igjen dette forslaget til høsten, sa Wiborg og la til:

– Årsaken til at vi stemte imot pensjonsforliket var også underreguleringen av pensjonene. Vi snakker om generasjonsperspektivet og solidaritet, men hvorfor er det kun landets pensjonister som skal få underregulert sin pensjon? Det hører ikke hjemme noe sted. Nå har vi fått vedtatt å avskaffe underreguleringen på 0,75 prosent og sørge for at landet pensjonister får regulert pensjonen med snittet av lønns- og prisveksten. Vi er et stykke på vei.

Arbeiderpartiets stortingskandidat i Østfold, Jon-Ivar Nygård, var godt fornøyd etter flere års kamp med å få regulering av pensjonene:

– Dette handler om helheten i pensjonsreformen, som nå har blitt et godt system for samfunnet.

– 192.000 pensjonister under fattigdomsgrensen

Pensjonenes opptrappingsplaner ble det derimot litt mer diskusjon rundt. Frps Erlend Wiborg trakk fram at det er 192.000 pensjonister som lever under fattigdomsgrensen.

– Det er både uforståelig, skammelig og underlig at ikke alle pensjonister skal ha en felles nedre grense på minstepensjonen. Vi burde enkelt ha økt minstepensjonen med ca. 45.000 kroner opp til EUs fattigdomsgrense.

Arbeiderpartiets Jon-Ivar Nygård mente opptrappingen av pensjonen må sees i sammenheng med hele pensjonssystemet.

– Det er ikke tvil om at minstepensjonen skal heves, derfor har vi vært år foreslått 4.000 kroner i økt pensjon. Men vi må også innse at pensjonssystemet er basert på opptjening etter inntekt og det er noen grenser for hvor langt vi kan gå.

– EUs fattigdomsgrense er 247.000 kroner. Det burde vi ta oss råd til, uten at det rokker ved heles velferdssamfunnet og pensjonssystemet vårt. Det å leve under denne summen er ikke verdig dagens samfunn, dette handler om fordelingen av rikdommen i Norge, sa SVs Freddy André Øvstegård.

– Sykehjemsplass er ikke svaret for alle

Rundt temaet om kommunenes bruk av midler til eldreomsorgen trakk stortingskandidat og ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap), igjen fram helhetsperspektiver i eldreomsorgen.

– Kommunene må tenke helhetsomsorg med et bredt spekter av tilbud. En sykehjemsplass er ikke svaret for alle. Vi må ha fokuset på hvordan vi øker kvaliteten i tjenestene, og tenke team når det gjelder hjemmebaserte tjenester. Så skal jeg innrømme at vi fortsatt har mye å gå på, men at det også er mange gode endringer som har blitt innført.

Erlend Wiborg (FrP) hadde ikke like stor tillit til landets lokalpolitikere.

– Hovedutfordringen er at vi på Stortinget bevilger penger til kommunene, men de velger selv hvor pengene skal brukes. Om det er til skoler, sykkelveier eller store kulturhus kontra eldreomsorg. Intensjonene er sikkert gode, men tilbudet er prisgitt kommunenes økonomi. Nei, vi har ikke tiltro til at lokalpolitikerne klarer å ivare eldreomsorgen på en best mulig måte. Derfor foreslår vi en statlig finansiert eldreomsorg.

– Når du ikke har tillit lokalpolitikerne, har du heller ikke tillit til velgerne, repliserte Nygård til Fremskrittspartiets Erlend Wiborg. Samtidig var Nygård opptatt av å få fram skjevfordelingen av statlige midler som kommunene i fylket opplever:

– Vi er ikke rettferdig behandlet her i Østfold, og trenger nå en større andel og omfordeling av de totale overføringene. Økningen i antall eldre gjør at kommuneøkonomien blir stram. Vi får sannsynligvis aldri nok penger i kommunene, men det er nå slik at bruker man mest penger i skattekutt til dem som har mest fra før blir det mindre til fordeling.

Pensjonistforbundet markerer 70 år i 2021. I underkant av 90 medlemmer fra Østfold hadde møtt fram for å overvære valgdebatten i Fredrikstad.
Kjell Werner ledet Pensjonistforbundet Østfolds valgdebatt i Fredrikstad. I panelet Ole André Myhrvold (Sp), Freddy André Øvstegård (SV), Jon-Ivar Nygård (Ap), Erlend Wiborg (Frp) og René Rafshol (H).

Mer fra Dagsavisen