Nyheter

– Vi vil gjøre alt hva vi kan for å få gjenåpnet Emil Mørchs Minne

Bjørnar Laabak (Frp) og Marianne Kristiansen (Pp) ønsker beboere tilbake på det nedlagte sykehjemmet. Mens den tidligere vaktmesteren hevder det er enkle grep som skal til for å heve byggets standard, mener helse- og velferdsseksjonen i kommunen det er krevende både å jobbe i og å fylle med kompetanse.