Nyheter

– Vi vil gjøre alt hva vi kan for å få gjenåpnet Emil Mørchs Minne

Bjørnar Laabak (Frp) og Marianne Kristiansen (Pp) ønsker beboere tilbake på det nedlagte sykehjemmet. Mens den tidligere vaktmesteren hevder det er enkle grep som skal til for å heve byggets standard, mener helse- og velferdsseksjonen i kommunen det er krevende både å jobbe i og å fylle med kompetanse.

– Et vindu i sørveggen som lekker og to eller tre rom som bør males opp. Det er det jeg kjenner til av feil og mangler ved Emil Mørchs Minne en kan gjøre noe med.

Det sier Helge Watne, vaktmester ved det mye omtalte og fraflyttede sykehjemmet i Roald Amundsens vei i Borge.

Ønsket å se bygget med egne øyne

Mandag ettermiddag åpnet Watne dørene for Fremskrittspartiets og Pensjonistpartiets ledende politikere. De hadde bedt om å få gjennomført en befaring ved sykehjemmet som ble nedlagt i fjor høst.

– Vi ønsker å se hjemmet på innsiden med egne øyne. Vi har dessuten engasjert en uhildet byggmester som vil gjøre en vurdering av bygningsmassens tilstand. Det er ingen hemmelighet at Frp og Pensjonistpartiet ønsker å gjenåpne Emil Mørch snarest mulig for å få ned sykehjemskøen og at vi begge tviler på påstanden om at forfatningen er så dårlig at lokalene ikke kan brukes til dette formålet. Her inne – mener vi – at 30 mennesker kan bo godt på hver sine rom og dra i den røde snora når de trenger hjelp, poengterer Frps gruppeleder Bjørnar Laabak overfor Demokraten.

###

– Det er ikke noe galt med bygningsmassen ved Emil Mørchs Minne, bortsett fra at to eller kanskje tre rom trengs å males opp, hevder vaktmesteren ved institusjonen Helge Watne. Foto: Arne Børresen.

Helge Watne kjenner, som vaktmester gjennom mange år, Emil Mørchs Minne godt:

– Jeg får heller tåle kjeft fra mine overordnede, men å si at den bygningsmessige tilstanden her er dårlig er en påstand jeg er helt uenig i. Det finnes ingen store feil og mangler her, bortsett fra at det kan komme inn en vanndråpe eller to i et av vinduene i sørveggen dersom det blåser og regner kraftig. Og da mener jeg skikkelig styggvær. To, eller kanskje tre rom nederst i gangen bør males opp. Men det er det. Har du et par mann som rusler her inne i bare noen dager med litt vasking og maling, vil huset skinne som sola igjen, sier en engasjert Watne.

– Hvis det vitterlig ikke finnes betydelige feil og mangler; hva kan da årsaken være til at sykehjemmet ble avviklet tror du?

– Jeg får si som så mange andre, kommunen har ikke penger til drift. Det er sannheten, tror byggets vaktmester.

###

I 2018 mottok Emil Mørchs Minne denne gjeve utmerkelsen, signert ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og miljøfyrtårn-sertifisør Unni Mathisen. Et år senere var bygningen uønsket som sykehjem. Foto: Arne Børresen.

Politikere må forholde seg til kommunedirektøren

Aps gruppeleder Atle Ottesen, som var blant de mange politikerne som stemte for en avvikling av Emil Mørch, har denne kommentaren til vaktmesterens beskrivelse:

– Jeg støtter meg til kommunedirektøren i denne saken. Hva vaktmesteren sier har jeg ingen kommentar til. Jeg stoler fullt og helt på kommunedirektøren.

Det samme gjør varaordfører Siri Martinsen (Ap), som i februar 2019 uttalte til Demokraten at den bygningsmessige tilstanden var så dårlig at sykehjemsdriften måtte avvikles.

– Hva tenker du om at en vaktmester som har jobbet i huset i mange år mener det bare er småreparasjoner som må til før bygget kan anses å være helt inntakt?

– Dette er nytt for meg. Men nå er det jo slik at vi politikere må forholde oss til kommunedirektøren. Derfor blir det litt vanskelig å gi noen kommentarer til hva vaktmesteren sier, medgir Martinsen.

Dårligere enn akseptabel standard

Så vel eiendomssjef Voica D. Imrik som kommunalsjef Atle Holten hevder tilstanden ved Emil Mørchs Minne er langt verre enn hva Watne beskriver:

– En bygnings tilstand må vurderes på et høyere nivå enn vaktmesterens. Det er store strukturelle utfordringer knyttet til bygningsmassen, slik våre fagfolk og Multiconsult har opplyst. Den eldste delen ble åpnet i 1905. Det sier vel kanskje sitt, sier Voica D. Imrik som også uttrykker overraskelse over at pressen var tilstede på befaringen.

– At avisene skulle være der har jeg ikke hørt noe om. Men det er jo bare fint at dere følger med, påpeker Imrik.

– Hva består de bygningsmessige utfordringene ved Emil Mørchs Minne av?

– Kartlegging av teknisk tilstand er gjennomført i programmet Multimap. Bygget er registrert med samlet vektet tilstandskrav (TG) 1.94 – hvilket er dårligere enn akseptabel standard på TG 1.5 og kommunens ambisjonsnivå på TG 1.2

– Hva menes med et vektet tilstandskrav er?

– Vektet tilstandsgrad betyr at man legger sammen tilstanden på de ulike bygningsdelene, og får en samlet vektet tilstand på bygget i sin helhet.

– Kan du gi oss en nærmere beskrivelse av hvordan de tekniske installasjonene er slitt og hvilke tekniske installasjoner det er snakk om?

– Tekniske anlegg omhandler i dette tilfellet særlig VVS, elektro og ventilasjon – med mer. Det er rett og slett tidens tann som har gjort sitt, opplyser kommunens eiendomssjef Voica D. Imrik til Demokraten.

Et tungvint bygg med dårlig tilrettelegging

På spørsmål til direktør for helse- og velferdsseksjonen i Fredrikstad kommune om hva som er den faglige begrunnelsen for at Emil Mørch ikke kan eller skal brukes som sykehjem, svarer hans sekretær Bodil Sundbye dette i en e-post til Demokraten:

– Emil Mørchs Minne er en tungvint og lite oversiktlig bygning. Avstanden mellom fellesarealene og rommene til beboerne er lang. Spisesalen er en stor sal, fellesarealet er et stort rom, noe som fort skaper uro blant for sykehjemsbeboere. Små grupper gir mer ro og fungerer bedre for pasientene. Bygningen er dårlig tilrettelagt for beboerne med nedsatt funksjonsevne. Små bad og dørterskler gir liten plass for rullestoler og hjelpemidler, skriver Sundbye og framholder:

– Emil Mørchs Minne har 30 plasser. Å ta i bruk stedet som sykehjem med sykehjemsbeboere, forutsetter at vi har sykepleier tilgjengelig døgnet rundt. Kommunen har fra før av problemer med å rekruttere sykepleiere. Det er vanskelig å rekruttere til små enheter, siden de fleste ønsker å jobbe i et fagmiljø. Koronapandemien byr dessuten på ekstra utfordringer, med tanke på å isolere små enheter. Å ta i bruk Emil Mørchs Minne forutsetter betydelig oppgradering av blant annet pasientvarslingssystem og låssystemer. På bakgrunn av de nevnte faktorene er ikke Emil Mørchs Minne egnet for alle pasientgrupper, påpeker sekretær Bodil Sundbye på vegne av direktør Jon Erik Olsen.

Mer fra Dagsavisen