Debatt

Skatter og avgifter vil ramme de med lave inntekter hardest

Det er ikke kun et klimavalg, selv om partiene byr over hverandre i forslag om hvor raskt Norge kan avvikle oljenæringen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dersom du mener Norge fortsatt skal være et fritt og godt land å leve i kan du bidra ved å stemme på Fremskrittspartiet i årets valg. Det er ikke kun et klimavalg, selv om partiene byr over hverandre i forslag om hvor raskt Norge kan avvikle oljenæringen og hvor høye klimaavgifter som må til for å endre folks atferd. Dette er et verdivalg for alle oss som mener norske arbeidsplasser, velferd, frihet, lavere skatter- og avgifter, mobilitet og valgfrihet i hverdagen for folk flest er viktig.

Dersom det blir regjeringsskifte vil MDG og Rødt med stor sannsynlighet komme på vippen med den konsekvensen at de kan få stort gjennomslag for sin politikk.

Rødt ble stiftet etter at Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og Rød Valgallianse (RV) ble lagt ned, og de samme miljøene dannet Rødt samtidig i 2007. Rødt vil øke skattene med 50 milliarder og de vil bruke oljefondet til å kjøpe landets store bedrifter slik at de kan styres av staten. De vil si nei til all konkurranse. I sitt gjeldende program vil de ha en sosialistisk revolusjon. De presiserer at revolusjonen skal være demokratisk forankra og skje fredelig.

MDG skriver i sitt forslag til statsbudsjett at de vil øke momsen på kjøtt med 25 prosent, øke prisen på bensin og diesel med 5 kroner. De vil stanse all oljevirksomhet samtidig som de vil øke skatter- og avgifter for folk og bedrifter. De vil begrense fradragsmulighetene på boliglån. MDG vil også ifølge gjeldende program overføre 65 milliarder kroner fra oljefondet til klimatiltak i fattige land.

Frp vil fortsette kampen om sterk nedsettelse av skatter- avgifter og offentlige inngrep. Vi vil ha reduksjon av skatter, avgifter, fjerne eiendomsskatten, redusere og fjerne bompenger, fjerne formuesskatten, sikre at arveavgiften ikke kommer tilbake, jobbe for bedre pensjoner til minstepensjonistene, fjerne avkortingen, bedre eldreomsorg, bygge tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og vi vil at vårt rike land skal gi pasienter rask tilgang til at nye og effektive legemidler, som for eksempel medisiner godkjent i våre naboland, kan godkjennes i Norge uten testperiode. Vi vil si ja til miljø- og klimatiltak som fungerer uten at arbeidsplassene i Norge flyttes til Kina.

Vil du ha et samfunn som bygger på utvikling av norske arbeidsplasser, velferd, frihet, lavere skatter- og avgifter, mobilitet og valgfrihet i hverdagen for folk flest må du stemme på Frp.

Godt valg!


Mer fra: Debatt