Debatt

Fredsnasjonen Norge blir nå en militær nasjon

– Vil virkelig det kommende Stortinget godta denne avtalen med USA, spør fredsaktivist Tore Nærland.

[object Object]
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

16. april undertegna forsvarsminister Frank Bakke-Jensen en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA (Supplementary Defense Cooperation Agreement- SDCA), som ifølge regjeringa oppdaterer og regulerer praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge og utfyller de avtalene Norge allerede har med USA. Avtalen innebærer at Rygge flyplass (i tillegg til Sola og Evenes flyplasser og Ramsund orlogsstasjon) blir såkalt omforent område der det skal foretas utbygging av amerikanske militære installasjoner og forhåndslagring av utstyr og våpen, og der amerikanske styrker og «kontraktører» skal ha tilhold.

USA gis store rettigheter til å drive militær aktivitet både i og utenfor de nevnte områdene, og både amerikanske myndigheter og deres kontraktører gis fullt fritak for alle skatter og avgifter på sine investeringer. Norge skal ha ansvar for, og dekke kostnadene til, sikkerhet og beskyttelse av installasjonene. Norge skal også sørge for all tilrettelegging kostnadsfritt for USA, og USA skal ha full bruks- og styringsrett, men Norge skal stå som formell eier i grunnboka hos Kartverket.

Dette tjener ikke fredens sak, ettersom Norge deltar i en militær opprustning ved å la USA operere i Norge.

—  Tore Nærland

Fredrik Heffermehl, jurist og forfatter, skriver i en artikkel i Antikrigsinitiativet at oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, advarer mot at Norge skal bli «en slagmark i en stadig mer eskalerende rivalisering mellom supermaktene». Også Magne Aasbrenn, forfatter og lektor, har uttalt «For å bli uhyggeleg konkret kan eit slikt amerikansk militært område bli eit viktig bombemål.» Vil virkelig det kommende Stortinget godta denne avtalen med USA? Dette tjener ikke fredens sak, ettersom Norge deltar i en militær opprustning ved å la USA operere i Norge. Dette vil trolig bare bli tolket som en trussel og lede til et mer aggressivt forhold mellom stormaktene USA og Russland, samt Norge og Russland.

Jeg håper at det ved årets stortingsvalg vil bli valgt inn representanter som vil overholde Norges nøytralitet, i stedet for å gi USA retten til å opprette militære baser i Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.

Forøvrig har Bike for Peace arbeidet i mange år for å få et bedre forhold mellom USA og Russland siden 1983. Vi kjempet kampen for fred, nedrustning og en verden uten atomvåpen. Bike for Peace planlegger fredsritt fra Tana kommune i Finnmark til Murmansk i Russland 2022. I 2023 planlegger vi et fredsritt fra Moskva til Oslo, videre til New York og deretter Washington DC med slagordet «Fred, nedrustning og en verden uten atomvåpen!» Da vil vi ha deltakere fra både Russland, USA, og de skandinaviske landene.

Tore Nærland, fredsaktivist og og leder av Bike for Peace

Mer fra: Debatt