Debatt

USA ut av Rygge!

Jeg trodde aldri jeg noensinne skulle komme til å skrive en tittel på en avisartikkel slik den jeg har formulert over her. Men nå kan den slagord-pregede overskriften snart vise seg å ha full gyldighet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Landsfader Einar Gerhardsen kommer til å snu seg i grava, hvis ikke norske politikere snart sier klart og tydelig NEI til å gi bort Rygge Flyplass til amerikanerne.

En ny, oppsiktsvekkende lite omtalt militæravtale mellom Norge og USA vil gi amerikanerne et grensesprengende, historisk fotfeste i Norge. Ifølge avtalen skal USA regelrett flytte inn på flere norske militære områder med amerikansk utstyr, deriblant atomubåter og bombefly, personell og kampsoldater.

Der skal de ikke underlegges norsk lov, politimyndighet og jurisdiksjon. Norge får heller ikke åpent og fullt innblikk i hva som skal skje på basene. Amerikanerne kan bygge og installere det de vil. Rygge Flyplass blir som en bitte liten suveren delstat i USA. Dette kan umulig venstresiden og sentrum i norsk politikk godta.

Vår avgående, med årene litt mindre markante stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen fra Fredrikstad, har nå sjansen til å få en feiende flott sorti fra rikspolitikken som aldri vil bli glemt. Han kan allerede i ettermiddag sette seg i bilen, reise opp og heise det røde (hvite og blå) flagget utenfor Rygge Flystasjon. Slik kan den snart pensjonerte statssekretæren, visepresidenten og stortingsmannen på Østfoldbenken tydelig markere at Rygge Flyplass er suverent norsk territorium. En slik stillferdig enmanns-aksjon fra en av Arbeiderpartiets fremste tillitsmenn i Østfold vil bli stående som et siste kraftfullt stunt og signal.

Amerikanerne må for all del ikke få eie deler av Norge til egne høyt risikoutsatte og uønskede militærbaser.

—  Frode Rekve

Hansen får æren av å varsle hele nasjonen om at Arbeiderpartiet ikke har tenkt å gå med på en avtale som på alle måter strider mot den norske uavhengige basepolitikken formulert av partiets grand old man og statsminister Einar Gerhardsen helt tilbake i 1949. Hele vårt NATO-medlemskap har siden den gangen vært grunnlagt på at ingen, verken USA eller andre stormakter, skal ha faste militærbaser i vårt land.

Den foreslåtte avtalen med amerikanerne er ikke engang en NATO-avtale. Det er kun vår høyreregjering med heiarop fra Frp, som nå logrer alt de kan for å få på plass en egen, særskilt norsk militær-avtale med USA. En stormakt som de fire siste årene har vært styrt av en mildest talt ustabil, ufyselig politisk villmann.

I Nord-Norge og Trøndelag er motstanden mot den nye militære USA/Norge-avtalen voksende. Det er illevarslende at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) flåser med folks angst for en amerikansk atom-ubåthavn rett utenfor Tromsø. I nærheten av flyplassene på Ørland, Evenes, Andøya og også Rygge liker folk dårlig at amerikanske kamp- og bombefly skal lande og operere så ofte amerikanerne ønsker og trenger dem. På gjerdet skal lille Norge sitte og applaudere med nisselua langt nedover ørene …

Vi skal heller ikke glemme at vår store nabo i øst, Russland, ser med stor skepsis på at vi i praksis er i ferd med å åpne for regulære amerikanske militære baser og utplasserte USA-styrker rundt omkring i Norge. Russerne opplever dette helt klart som en konkret militær trussel. Faste amerikanske militærbaser på norsk jord er i strid med en over 70 år gammel fast avspenningslinje i den norske forsvars- og utenrikspolitikken. Det vi trenger mer en noensinne er fredelig samhandling, ikke forverring og militær opptrapping i forholdet til Russland.

I flere år la Norge og Russland vekt på økt tillit, vennligsinnet handel og åpnere grenser mellom våre to land. Norge var en brubygger mellom øst og vest. Det er ikke så lenge siden russerne hadde militære observatører på NATO-øvelser utenfor norskekysten. Dette var åpenbart mye mer tillitvekkende enn å la amerikanerne bygge egne framskutte aggressive militære baser på flere strategiske steder i Norge der vi selv ikke engang har innsyn og kontroll med hva som skjer.

Selve NATO-medlemskapet står sterkt i norsk opinion. Et stort flertall mener vår sikkerhet er best trygget i en sterk allianse med alle de andre medlemslandene. I de senere årene har Norge imidlertid blitt med på flere sterkt omdiskuterte NATO-ledede kriger og aksjoner langt fra Norge. Dette har skjedd uten at vårt eget land eller NATO-landene har vært direkte truet av militære angrep fra fremmede stater. Krig mot terror har blitt prioritert i stedet.

Etter tjue års totalt mislykket krig i Afghanistan med store ødeleggelser og tap, trekker nå USA og Nato-landene, blant dem Norge, sine soldater ut av Afghanistan. Også krigene mot terror i Libya og flere andre steder i Midtøsten har blitt sterkt kritisert i så å si alle offentlige evalueringsrapporter. Parallelt med dette har det norske nasjonale hjemmeforsvaret gradvis blitt bygget ned. Dette til stor skuffelse særlig i Nord-Norge.

Men når den norske regjeringen nå med vidåpne øyne ser ut til å ville overlate mye av forsvaret av landet vårt til amerikanske generaler og soldater med egne autonome militærbaser i Norge, er det på tide å si stopp. Vårt NATO-medlemskap har utvilsomt vært med på å sikre fred og sikkerhet i over 70 år, og Norges plass i forsvarsalliansen står ikke på dagsorden.

Men vi trenger ikke en egen, særskilt bilateral militæravtale med USA for å sikre fortsatt fred og sikkerhet i landet vårt. Ut med yankeene! De er velkommen til å delta på felles NATO-øvelser, men de får som vanlig vær så god reise hjem etter endt operasjon. Amerikanerne må for all del ikke få eie deler av Norge til egne høyt risikoutsatte og uønskede militærbaser. Et flertall på Stortinget må stemme NEI til avtalen og samtidig si JA til norsk uavhengighet i utenriks- og forsvarspolitikken.

.

Mer fra: Debatt