Debatt

Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord

Vi deler Aasbrenns bekymring for at et amerikansk militært område kan bli et viktig bombemål i første runde av en eventuell krig mellom NATO og Russland, med svært alvorlige følger for Østfold.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

16. april undertegna forsvarsminister Frank Bakke-Jensen en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA (Supplementary Defense Cooperation Agreement- SDCA), som ifølge regjeringa oppdaterer og regulerer praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge og utfyller de avtalene Norge allerede har med USA. Avtalen innebærer at Rygge flyplass (i tillegg til Sola og Evenes flyplasser og Ramsund orlogsstasjon) blir såkalt omforent område der det skal foretas utbygging av amerikanske militære installasjoner og forhåndslagring av utstyr og våpen, og der amerikanske styrker og «kontraktører» skal ha tilhold. Avtalen presenteres nærmest som en gavepakke for Norge og våre interesser, men det er i beste fall en kostbar gave for mottakeren.

USA gis store rettigheter til å drive militær aktivitet både i og utenfor de nevnte områdene, og både amerikanske myndigheter og deres kontraktører gis fullt fritak for alle skatter og avgifter på sine investeringer. Norge skal ha ansvar for, og dekke kostnadene til, sikkerhet og beskyttelse av installasjonene. Norge skal også sørge for all tilrettelegging kostnadsfritt for USA, og USA skal ha full bruks- og styringsrett, men Norge skal stå som formell eier i grunnboka hos Kartverket.

Vi er bekymret for at denne type basebygging i Norge bidrar til økt spenning og konflikt i Nord-Europa, og ser på det som en militær opptrapping i vårt område. En opptrapping som truer freden i en periode hvor det er avspenning som trengs. Norsk basepolitikk har vært å ikke ha fast stasjonerte utenlandske styrker på norsk jord, dette blir systematisk undergravet av denne regjeringa. Når både utenriksministeren og avtalen selv hevder at den ikke utgjør noen endringer for norsk sikkerhets- og basepolitikk, må det kunne sies å være i strid med de faktiske forhold.

Vi ønsker ikke å bidra til at en pågående kald krig blir varm, og gjøre Norge til slagmark i et stormaktsoppgjør.

—  Hannah Berg og Lars Tveiten, 1. og 2. stortingskandidat for Rødt Østfold

Vi ser på avtalen som enda et ledd i den mer eller mindre diskrete og konstante totalomlegginga av Forsvaret som har foregått siden slutten av 1990-tallet, da NATO iverksatte sin out of area-strategi der forsvarsalliansen ga seg selv rett til å drive angrepskrig. Siden da har Forsvarets oppgave beveget seg fra å «utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i Nato-medlemskapet» til å skulle «sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar», som det heter i Langtidsplanen for Forsvaret, fra 2016.

Vi mener «troverdig avskrekking» fra en forsvarsallianse med en selvutskrevet de facto blankofullmakt til å gå til militære angrep utenfor eget område minner faretruende om krigshissing. Dette er høyt spill og en dreining fra forsvaret av Norge som et først og fremst nasjonalt ansvar med støtte fra NATO, til en nærmest total ansvarsoverdragelse til NATO og i praksis USA. Ikke minst er dette risikabelt når man tar i betraktning hvem som har bekledd presidentembetet til vår fremste allierte de siste årene av denne perioden.

Magne Aasbrenn skriver om avtalen i Demokraten 23.4. og Moss Avis 24.4., og etterlyser stortingskandidater fra Østfold sitt syn. Rødt er imot denne avtalen. Vi ønsker ikke noen utenlandske militærbaser på norsk jord, vi mener avtalen bidrar til å svekke vår sikkerhet og selvstendighet. Rødt er for et sterkt og uavhengig forsvar. Rødt vil melde Norge ut av NATO, fordi NATO gjør Norge mer utsatt for angrep og verden mer utrygg. Rødt ønsker heller at Norge søker mot et forsvarssamarbeid med våre nordiske naboland. Vi vil også avblåse kjøpet av nye jagerfly og i stedet styrke det mobile land- og sjøbaserte luft- og kystvernet for å bedre suverenitetshevdelse i norske nærområder.

Vi deler Aasbrenns bekymring for at et slikt amerikansk militært område kan bli et viktig bombemål i første runde av en eventuell krig mellom NATO og Russland, med svært alvorlige følger for Østfold. Vi ønsker ikke å bidra til at en pågående kald krig blir varm, og gjøre Norge til slagmark i et stormaktsoppgjør. Derfor sier vi nei til avtalen. Avtalen skal behandles i Stortinget i høst, og det er derfor viktigere enn noen gang å få valgt inn krigsmotstandere fra Rødt!

Hannah Berg og Lars Tveiten, 1. og 2. stortingskandidat for Rødt Østfold

Mer fra: Debatt