Debatt

Er du mindre verdt uten en smarttelefon?

Samtaler på telefon og en god prat over bordet med en saksbehandler som gir veiledning om rettigheter og muligheter bør være en selvfølge for alle som trenger det.

Mange må få hjelp fra pårørende, venner eller frivillige til å bruke digitale tjenester. Brukerne tvinges til å dele sensitive opplysninger med andre, skriver Kjerstin Wøyen Funderud.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Minst 600.000 innbyggere i Norge sliter med å mestre digitale verktøy og tjenester. De fleste er eldre over 65 år. I fornyelsen av offentlig sektor er en stor gruppe mennesker frakoblet helt livsviktige tjenester. Mange har problemer med å bruke tjenestene fra helsevesenet, NAV, skatteetaten osv.

Du skal ikke plasseres utenfor fordi du ikke er superbruker på internett!

—  Kjerstin Wøyen Funderud, 2. kandidat på Senterpartiets stortingsvalgsliste

Mange har problemer med å logge seg inn, bestille vaksine eller laste ned koronasertifikatet sitt under covid-19. De selvbetjente løsningene skaper ekstra problemer for personer med ulike funksjonsnedsettelser, arbeidsinnvandrere, rusmisbrukere eller andre som av ulike årsaker ikke benytter bank-ID.

Mange må få hjelp fra pårørende, venner eller frivillige til å bruke digitale tjenester. Brukerne tvinges til å dele sensitive opplysninger med andre. Mange ønsker ikke det. De som bruker de digitale tjenestene får ofte svar på Digipost eller Altinn, som mange ikke benytter fordi de ikke har en smarttelefon eller en datamaskin. Mange brukere lever rett og slett ikke i den digitale verden. Det må vi respektere.

Mange trenger flere måter å kommunisere med forvaltningen på. Samtaler på telefon og en god prat over bordet med en saksbehandler som gir veiledning om rettigheter og muligheter bør være en selvfølge for alle som trenger det.

Senterpartiet er for gode, digitale løsninger for landets innbyggere. Det betyr mye for verdiskapning og bosetting at vi kan leve det gode liv der vi ønsker. Men vi aksepterer ikke at sentralisering, effektivitet og lønnsomhet i alle ledd fjerner tryggheten og nærheten for veldig mange mennesker.

Derfor vil vi sørge for begge deler: Gode selvbetjente tjenester på nett, og trygge og nære tjenester til dem som trenger det.

Du skal ikke plasseres utenfor fordi du ikke er superbruker på internett!

Mer fra: Debatt