Nyheter

Øyvind (76) prøvde både kontanter, kort og overføring fra konto, men fikk ikke betalt på bussen

Øyvind Tveter har verken smarttelefon eller app-løsninger og fikk til slutt tilbud om å kjøre gratis. – Hvor mye penger taper det offentlige buss-selskapet når de driver på sånn? spør pensjonisten seg.

Av: Arne Børresen

Direktøren i Østfold Kollektivtrafikk, Børre Johnsen, varslet i NRK Oslo og Vikens TV-sending sist uke at dersom det ikke ble bedre kontroll på tapte billettintekter, kunne resultatet bli et redusert rutetilbud. Både i denne og forrige uke er det gjennomført en storaksjon på bussene der antall billettkontrollører dobles, skriver selskapet i en pressemelding.

– Bussen er ikke gratis, og billettkontrollene skal bidra til at alle som reiser med bussen betaler for seg. Billettinntektene våre samsvarer ikke med antall passasjerer. Flere bruker bussen som et gratistilbud. Vi håper kontrollene kan bidra til å sikre inntektene våre, sier Johnsen i pressemeldingen og peker på at billettinntektene går til å sikre et godt kollektivtilbud.

I NRK-innslaget ble dessuten begrepet «snikere» brukt, og det har fått flere til å reagere – blant dem pensjonist og tidligere disponent i Demokraten, Øyvind Tveter.

Meninger: «NRK - ikke kall oss snikere»

– De vil ikke ha pengene

– Hvis det var slik at Østfold Kollektivtrafikk har betalingssystemer også for de av oss som ikke har 4G-telefoner (smart-telefon), så kunne jeg forstått ØKT-talsmannens beskjed. Men når dette ikke finnes – og du attpåtil blir kalt for en sniker som heretter skal tas av vekterselskapene, ja da finner jeg grunn til å reagere, sier Tveter og forteller om sin erfaring som busspassasjer nylig:

– Jeg skulle hente bilen som stod på verksted og fant ut at jeg skulle ta bussen dit. I det jeg skal gå om bord, forteller sjåføren meg at han verken vil ha bankkort eller kontanter. «Du må betale med en app», forteller han. «Men jeg har ingen app, jeg har bare en gammal svart telefon», svarer jeg. Hvorpå han etter litt fram og tilbake tilbyr meg å kjøre gratis, forklarer Tveter.

Og legger til:

– Jeg er skrudd sammen sånn at jeg gjerne vil betale for de tjenestene jeg mottar. I dette tilfellet dreier det seg også om et buss-kontor som fellesskapet eier, derfor ble jeg ekstra på alerten. Men da jeg vel hjemme ved PC-en går inn på Østfold Kollektivtrafikk for å komme i kontakt, får jeg opplyst at du også her må bruke en app dersom billetten skal betales etterskuddsvis. Jeg ringer også opp og får dette bekreftet. Heller ikke et kontonummer hvor jeg kunne sette inn de 25 kronene kunne jeg få. Det er da jeg spør meg: Hvor mye penger taper det offentlige buss-selskapet når de driver på sånn? Og; de kan vel heller ikke skylde på koronaen som vi snart har hatt i ett år? spør Tveter seg.

###

Han skulle betale 25 kroner for honnør-billetten, men bussjåføren kunne verken ta i mot kortet eller kontantene fra Øyvind Tveter. Foto: Arne Børresen.

Har tapt 60 millioner kroner

###

Markedssjef Solfrid Rød Olsen (bildet) i Østfold kollektivtrafikk kan love både Tveter og alle andre som ikke har nett på telefon at de ikke vil bli tatt i kontroll med det første:

– Vi vet at vi har hatt – og har – en utfordring med å ta inn billettpengene fra folk som ikke har kunnet laste ned appen vår. Når også Vipps-ordningen vi hadde ikke lenger kan brukes fordi Vipps har endret sine egne rutiner, ja, så får vi mange slike tilfeller som passasjeren du nevner, sier Rød Olsen.

– Men dette må jo bety at ØKT sier farvel til en masse inntekter?

– Ja, vi anslår at vi har tapt cirka 60 millioner av de rundt 100 millionene som var budsjettert i inntekter for 2020. Svært mye av tapet skyldes at vi ikke har betalingssystemer som alle kan bruke. Men så må vi si til vårt forsvar at det ikke er gjort i en håndvending å etablere nye teknisk avanserte løsninger ombord i bussene. Slikt tar tid, forklarer markedssjefen.

Innfører sms-system

– Hvorfor drive kontroll når alle i prinsippet kan si at «jeg har ingen app og klarer heller ikke å laste ned en app»?

– Dette tar vi nå tak i ved at vi i løpet av nærmeste framtid skal innføre en sms-ordning for reisende som ønsker det. Vi regner jo med at de aller, aller fleste har en mobiltelefon og således kan sende en melding. Da vil du ved å kunne trykke fire siffer automatisk få et bevis på at du har betalt og kan ta bussen, forklarer Rød Olsen om systemet som snart får en bred lansering.

– I januar 2019 besluttet Fredrikstad kommune å droppe kontanthåndtering ved kommunens sykehjemskantiner. Dette viste seg å være ulovlig. Hva tenker du om at ØKT nå har gjort det samme – kuttet ut mynter og sedler?

– Jeg kan ikke svare annerledes på dette enn at vi har gjort det slik fordi svært mange andre selskaper i vår bransje har sluttet med kontantbetaling etter at koronaen kom, svarer Rød Olsen.

Senior Norge i tvil om sms

Finn-Åsmund Johnsbråten, leder for de 600 Senior Norge-medlemmene i Østfold er på Øyvind Tveters bølgelengde:

– Jeg blir oppgitt når vi framstilles i media som snikere. Det er jo ØKTs og andre busselskapers ansvar å ha billettautomater eller hva det måtte være for å kunne betjene de cirka 600.000 menneskene i Norge som er analoge – for å bruke departementenes eget uttrykk. Det betyr at 14 prosent av landets befolkning ikke har eller kan eller ønsker å bruke en app. Vi må ha forståelse for dette. Og det er da jeg spør meg: hvorfor kan ikke disse systemutviklerne som lager nye systemer stup i ett, også utvikle et opplegg for de analoge? Vi utgjør jo en nokså stor del av befolkningen? Jeg har heller ingen app så jeg vet hva jeg snakker om, understreker Johnsbråten bestemt.

– Hva tenker du om et sms-opplegg der alle som har en mobiltelefon kan trykke inn fire siffer og et beløp for å få betalt?

– Vel, jeg er i tvil. Mange, vil jeg nok tro, synes dette er en fremmed måte å betale for en tjeneste på, sier seniorlederen til Demokraten.

IKKE BEROLIGET: – Jeg ble absolutt ikke beroliget av samtalen med moderniseringsminister Jan Tore Sanner, fastslo Seniorsaken-leder Finn Åsmund Johnsbråten etter at Demokraten koblet de to sammen onsdag.

– Jeg blir oppgitt når vi framstilles i media som snikere, sier Finn Åsmund Johnsbråten, leder for de 600 medlemmene i Senior Norge i Østfold. Foto: Erik Wiggo Larsen / Arkiv

Finn-Åsmund Johnsbråten, også kjent som tidligere direktør i Volvo Norge, stiller spørsmålstegn ved om busselskapene har lov til å nekte å ta i mot kontanter så lenge kontanter er et gyldig betalingsmiddel i Norge.

– Praksisen med kontantnekt er meget tvilsom. Finansloven slår fast at kontanter er «tvunget betalingsmiddel» og at betalingsmottaker må akseptere kontanter om betaleren foretrekker denne betalingsmetoden, understreker han.

Les også: «Kort tid etter sier han noe à la: ‘Vi er fem gutter og du er jente, du skal få kjørt deg godt’»

Nyeste fra Dagsavisen.no: