Debatt

«Stine Sofies stiftelse avdekker alvorlig diskriminering i fedrenes rettspleie»

Man må kunne kreve en kjønnsnøytral rettspleie i Norge,

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hans Petter Goller
Sandefjord

På selveste farsdagen rekker Stine Sofies Stiftelsen sin rådgiver, Tone Emilie Spinnangr, ut en hånd til norske fedre i sin kronikk «Pappa er også gravid» i Demokraten.

Hun etterlyser et styrket støtteapparat for nybakte fedre og understreker viktigheten av deres tilstedeværelse som en inkludert omsorgsperson i barnets liv.  Det er nok mange fedre som vil støtte og samtykke i hennes betraktninger.

MEN – hun påpeker også en situasjon som potensielt er grunnlovsstridig i sin kronikk. Hun fremhever i sin kronikk at «Samtidig som tusenvis av fedre blir gjort stas på, er det også tusenvis av norske barn som vokser opp i utrygge hjem med vold og overgrep som en del av hverdagen. Både mor og far er representert i statistikken, men i saker som omfatter grov vold mot de aller minste barna, er det en overvekt av menn som blir siktet og domfelt.»

Dette er oppsiktsvekkende informasjon. Basert på Bufdir sine undersøkelser i 2015 (se statistikk under - Kilde Bufdir) dokumenteres det at mødre og fedre utøver nær like mye grov vold mot barna – mens mødrene er noe overrepresenterte når det kommer til den mildere volden.  Fedre er altså samlet sett mindre voldelige mot barna enn mødrene.  I den grad Spinnangr sin informasjon om at fedre siktes og dømmes oftere enn mødrene er korrekt, så eksisterer det en åpenbart kjønnsdiskriminering av norske fedre fra påtalemyndigheten og i norske domstoler.  Det vil i så fall være svært alvorlig.

Man må kunne kreve en kjønnsnøytral rettspleie i Norge, og justisminister Monica Mæland (H) bærer hovedansvaret for at loven skal være lik for alle.