Debatt

Transporten i Østfold må gå på skinner

Hareide varsler at store jernbaneprosjekter i NTP kan bli avlyst. MDG krever fortsatt satsing på jernbane gjennom Østfold mot Sverige og Europa!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Benedicte Lund og Kristoffer Robin Haug
stortingskandidater for MDG

Banen innom Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden var planlagt for at tusenvis av pendlere skulle komme seg effektivt og miljøvennlig til og fra jobb i Oslo hver dag. I hjemmekontorets tid må vi se hvordan store investeringer i jernbane kan gi størst mulig samfunnsøkonomisk nytte. Da må vi også ha stor nok satsing på jernbanen til i både å kunne legge større deler av godstransporten over på bane, og bruke banen til å frakte folk langt og fort til erstatning for fly, i tillegg til å være viktigste reisemåte for pendlerne.

Mens kloden koker er tog det mest klima- og miljøvennlige samferdselstiltaket vi kan legge til rette for.

Toglinjer tar mye mindre plass enn veier, og bruker veldig mye mindre energi enn både biler og skip. Samtidig betyr veibruk mer forurensing, ulykker, støy og tar areal fra matproduksjon.

Derfor trenger vi raskere og bedre tog for å erstatte klimaskadelig persontransport i bil og fly. Og det er helt i tråd med Stortingets ønske om å redusere trafikk på vei til fordel for frakt på bane og sjø.

Da nytter det ikke å sitte igjen på perrongen.

Togsatsing er spesielt viktig i Østfold som Norges inngangsport til resten av Europa. Tusenvis av folk og tonnevis med gods krysser grensen daglig. Men politikere har dessverre i lang tid lagt til rette for frakt på vei på bekostning av tog. Det har ført til at veikapasiteten på E6 over Svinesund er sprengt. Og gods på tog har lenge tapt i konkurransen mot veitransport. Enda flere og større vogntog er ikke svaret. Selv om de skulle bli 0-utslipp og selvkjørende. De fleste norske veier er ikke bygget for mer frakt av gods på vei, og det vil kreve enorme investeringer for å løse opp i flaskehalser og dekke behovet for frakt av gods.

MDG vil ha en bane som kan oppfylle Stortingets ønske om tog i 250 km/t. I kombinasjon med opprusting av dagens banenett, og allerede bygget Follobane, vil vi ha det beste fra både høyhastighetstog, gods på bane og tog til byene.

Reisetidene til byer og havner lenger unna vil slik gå vesentlig ned! Vi trenger derfor fortsatt god fremdrift for en toglinje videre i retning Halden og gode koblinger til et godt utbygget tognett i Sverige og Europa. Vi vil ta tog til København og Berlin fremfor å måtte fly. Vi trenger en effektiv og konkurransedyktig baneforbindelse for gods og folk til Europa.

Vi vil dessuten at godstogene skal kunne bruke den splitter nye og (også) dyre Follobanen rett til godsterminalen på Alnabru, uten å måtte kjøre innom Oslo S. Og vi vil at Østre linje i retning Askim og Mysen kobles på Follobanen så de får nytte av reduksjonen i reisetid den nye banen gir.

I stedet ser det ut til at Hareide vil la det norske tognettet forbli et av Europas aller tregeste. Eller kanskje la det stanse helt…?

En seriøs, moderne togsatsing vil sørge for en god samfunnsutvikling for hele landet, både til og fra hovedstaden, Østfoldbyene og for vår kontakt med Europa. Det ville være et skikkelig løft for mennesker og miljø.

Mer fra: Debatt