Debatt

«Hva ønsker fagforbundet Hvaler for sine medlemmer?»

Vi vet at her ute på Hvaler så ønsker de borgerlige partiene – hvis mulig – å konkurranseutsatte tjenestetilbudet innen for eksempel omsorgstjenestene, skriver Wenche Wroldsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Wenche Wroldsen
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet Hvaler

Valget i høst er et verdivalg. Vi vil at våre medlemmer skal oppleve en trygg forutsigbar hverdag. Vi vil også at våre medlemmer skal ha mulighet til å opparbeide seg en god pensjon og få rett lønn hver måned.

Vi ønsker ikke at arbeidsgiveren vår skal satse på å utprøve å konkurranseutsette tjenestetilbudet til innbyggere, tjenester som våre medlemmer hver dag yter på en glimrende måte.

DEBATT: «Hvaler FRP har aldri vært med på å innføre eiendomsskatt i Hvaler kommune»

Vi vet at her ute på Hvaler så ønsker de borgerlige partiene – hvis mulig – å konkurranseutsatte tjenestetilbudet innen for eksempel omsorgstjenestene.

Hvorfor vet vi det? Det er sendt ut spørsmål til alle de politiske partiene i Hvaler, om er dere villig til å se på muligheten for å konkurranseutsette omsorgstilbudet i Hvaler?  Og her er svaret ja!

Vi kan ikke bestemme eller fortelle hva du som medlem eller innbygger skal stemme på ved årets kommunevalg, men husk det er din fremtid som ansatt eller bruker av tjenestetilbudet det handler om.

DEBATT: «Hvaler er en av de fremste «smarte kommuner» i Norge»