Demokraten

Miljødirektoratet skal overvåke havner fra Fredrikstad til Svalbard

Her er listen over 34 risikohavner der skadelige fremmede marine arter kan oppdages tidlig.

Mer fra Dagsavisen