2-åring fikk GHB-overdose

Da ambulansen ankom adressen fremsto toåringen som død for ambulansepersonellet og lege ble tilkalt.

I sin egen mors leilighet fikk en to år gammel gutt i seg GHB. Da ambulansepersonell kom til Råde-leiligheten var gutten uten puls og bevissthet.

Hendelsen skjedde i en leilighet i Råde, og adressen er identisk med kvinnens bopel på hendelsestidspunktet.

Foreldrene til gutten mistet omsorgen for ham i begynnelsen av januar 2017, men begjærte rettslig overprøving av vedtaket fra fylkesnemnda og fikk opphevet vedtaket. Kvinnen kjørte og hentet sønnen i fosterhjemmet 30. juni 2017. Det skriver Fredriksstad Blad.

Les også: Seriøse bedrifter blir utkonkurrert og arbeidsfolka blir grovt utnytta (Demokraten+)

Hadde godteri i halsen

Det var naboer som varslet ambulanse, etter å ha hørt moren rope om hjelp den 9. juli. Da ambulansen ankom adressen fremsto toåringen som død for ambulansepersonellet.

Inne i ambulansen fant de ikke puls på barnet, og de fant en bit av et godteri i halsen hans, som de klarte å fjerne og gi ham frie luftveier så han klarte å puste selv.

To biter til av godteriet ble fjernet, både i ambulansen og på Kalnes sykehus. Men til tross for å ha fått åpnet opp luftveiene var ikke fornærmede ved full bevissthet, og han ble sendt til Rikshospitalet.

En lege ved Kalnes sykehus, som vitnet i retten, forklarte at det var et lykketreff at gutten overlevde og at dette skyldtes at en ambulanse tilfeldigvis var i nærheten. Med pustestans så lenge som fornærmede hadde, var hjerneskade eller i verste fall død, muligens bare minutter unna.

To dager etter innleggelsen ved Rikshospitalet ble gutten skrevet ut og ført tilbake til fosterhjemmet.

Anker dommen

Da rettssaken mot kvinnen ble holdt i Moss tingrett nektet hun straffskyld etter tiltalen og det var mange punkter i morens forklaring som avvek fra det hun hadde sagt i politiavhør, ifølge dommen fra Moss tingrett.

På grunn av det omfattende avviket vurderte retten kvinnes troverdighet som svak. Blant annet nektet hun for at det hadde vært narkotika i hennes leilighet og at hun selv hadde brukt rusmidler.

I dommen mot kvinnen skriver Moss tingrett blant annet følgende:

«Under enhver omstendighet har tiltalte (moren), forsettlig, latt fornærmede (sønnen) oppholde seg i boligen uten tilstrekkelig tilsyn, med fare for liv, kropp og helse. Flere av vitnene har forklart at tilstanden i leiligheten på ingen måte var barnevennlig. Retten viser til forklaring fra politibetjent Nielsen som beskrev rot, klær, godteri og annet som lå over alt, i tillegg til halvmuggen oppvask. Fornærmede skulle aldri ha vært hjemme hos tiltalte den helgen.»

Moss tingrett mente at en passende straff for kvinnen ville vært fengsel i 11 måneder, men fordi saken har hatt en liggetid på ett år og ni måneder fikk hun et fradrag i straff på fire måneder. Kvinnen ble dermed dømt til ubetinget fengsel i sju måneder.

Moren må også betale en oppreisningserstatning på 125.000 kroner til sin egen sønn.

Kvinnen er uenig i dommen fra Moss tingrett og har valgt å anke avgjørelsen.

PS! Du leser nå en artikkel tilgjengelig for alle. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.