Togtilbudet

Dagsavisens Tor Sandberg har på en utmerket måte belyst toget sin stilling i Norge og muligheten til togreiser til Europa, seinest 14.5.

Av Finn Bjørnar Lund, Besteforeldrenes klimaaksjon

 

Det er ikke bare et dårlig tilrettelagt togtilbud for oss som ønsker å ta tog til utlandet. Reiser med tog utenlands hindres bl.a. ved at en ikke får sjekket muligheter og kjøpt billetter på en publikumsvennlig måte. I det statseide selskapet Entur som presumptivt skulle hjelpe reisende med billetter skylder man dels på at det er for komplisert, og dels på at etterspørselen er for liten! Som om det kan være etterspørsel etter tilbud som ikke finnes.

En beskrivelse av muligheten til togreise i Europa på vår nettside ble nylig delt 597 ganger og en Facebook-gruppe om emnet har på kort tid fått mange tusen medlemmer. Det kan neppe være kundegrunnlaget som svikter.

Også i et lengre tidsperspektiv framstår nye spor, sovevogner og materiell, eller offensive, realiserbare planer og vyer(!) for togtransport som mangelvare. Store ord i Nasjonal transportplan om prioritering av distansetog på sikt virker lite troverdige fordi togprosjekter blir konsekvent utsatt på bekostning av motorveier. Koker dette ned til et spørsmål om politisk prioritering, og vilje i selskapene til å satse? Andre land får dette til!