Snakker mot bedre vitende

De ideelle har så høye pensjonskostnader at mange av dem kan bli tvunget til å legge ned, eller slå seg konkurs.

Innlegget er skrevet sammen med Tor Arne Solbakken, 1. nestleder i LO

Norge har en livskraftig privat ideell sektor som driver med helse og omsorg, pleie og barnevern. Den er non-profit. Den driver med omfattende og spesialisert tjenesteproduksjon, med en lang og stolt tradisjon for å være en lojal samarbeidspartner for offentlig sektor. Blå Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen er noen av dem. De ideelle skårer høyt på målinger av kvalitet og brukervennlighet. Man skulle tro at alt står bra til med de ideelle, men det gjør det ikke.

Ideelle har samarbeidet tett med den offentlige helse- og sosialtjenesten siden før krigen. Myndighetene påla dem å ha offentlige pensjonsavtaler. Disse avtalene er gode for de ansatte, men dyre for virksomhetene. De ideelle har så høye pensjonskostnader at mange av dem kan bli tvunget til å legge ned, eller slå seg konkurs. Det som i så fall «velter» dem er ikke løpende pensjonskostnader for dagens ansatte, men reguleringspremier - dvs. forpliktelser knyttet til pensjon opptjent for mange år siden.

Dette vet både LO og Virke, vi håper regjeringen også vet det. Det må jobbes mot et felles mål: at ideelle er en viktig del av norsk helse- og sosialtjeneste også i framtida. Raskt økende pensjonskostnader kveler ideell sektor. Derfor har LO og Virke samarbeidet om å lage en ny, bærekraftig pensjonsordning, en såkalt hybrid for flere av de berørte virksomhetene. Den løser framtidas pensjonsutfordringer for de virksomheter som tidligere har vært forpliktet til å ha en offentlig lik tjenestepensjonsordning. Vi håper Regjeringen innfrir sine løfter om å bidra til å dekke de ideelles historiske pensjonskostnader. Målet er at de ideelle skal være et levedyktig alternativ til offentlige og kommersielle aktører innen helse, omsorg- og barnevern. For å få dette til må de avlastes for sine enorme historiske pensjonskostnader. Dette er en positiv politikk som alle partiene på Stortinget er enige om. Regjeringen må påskynde dette arbeidet og de må involvere partene i prosessen. LO og Virke er for sin del enige om å fortsette en god dialog rundt både organisering og innhold i den nye, tariffavtalte pensjonsordningen.

Når Kristin Skogen Lund og NHO skriver i brev til regjeringen 9. april at vi må få en fri og åpen konkurranse mellom ideelle og kommersielle, snakker de mot bedre vitende. NHO vet like godt som både LO, Virke og regjeringen at i en konkurranse mellom ideelle og kommersielle, vil de ideelles «pensjonsryggsekk» gjøre de kommersielle til vinnere før konkurransen i det hele tatt begynner. Hva mener NHO? Er det rent bord for de kommersielle, eller er det mangfold og kvalitet i helsetjenesten, med både offentlige, ideelle og kommersielle?

De siste tiårene har det kommet mange kommersielle aktører i helse, omsorg, pleie og barnevern. De har ikke offentlige pensjonsordninger og har dermed ikke den «ryggsekken» som de ideelle har. Kommersielle har derfor en konkurransefordel og vinner konkurranser med ideelle, fordi de har lavere pensjonskostnader, ikke fordi de har høyere kvalitet. Dette reduserer tilbudet til brukerne, det svekker mangfoldet og det svekker kvaliteten i helse-, omsorg og barnevern. LO og Virke sender også en kraftig utfordring til NHOs holdning til ideell sektor og spørsmålet om ansattes pensjonsrettigheter. Gjennom den inngåtte avtalen viser LO og Virke at det er mulig å løse pensjonsutfordringer gjennom dialog og forhandlinger.

Kombinasjonen av LOs og Virkes nye pensjonsordning, og regjeringens målsetting om å dekke de historiske pensjonskostnadene, sikrer mangfoldet i helse- og sosialsektoren. Når de ansatte først har pensjonsordninger lik de offentlige, kan man ikke bare ta den fra dem. Det er i strid med spillereglene i arbeidslivet og i strid med verdiene i det norske samfunnet. Staten burde dermed ha en forpliktelse til å dekke kostnadene. Særlig fordi det er staten som har skapt kostnadene, og fordi staten har tillatt kommersielle aktører med billigere pensjonsordninger å konkurrere i markedet.

Virke og LO er opptatt av at de ansatte i ideell sektor skal ha gode, tariffestede pensjonsordninger. Vi har laget en ny pensjonsordning som gjelder framover. Den er trygg og bra for de ansatte og gunstig for de ideelle virksomhetene. Dette er en radikal, bærekraftig og framtidsrettet løsning. Nå som LO og Virke har løst utfordringene med framtidig pensjon, må regjeringen gjøre sin del av jobben, og dekke historiske kostnader.