BARNE- OG LIKESTILLINGSMINISTER: Solveig Horne får gode råd fra forbundslederen i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSENÆ/NTB SCANPIX

Seks veier til likestilling

Slik blir du husket som en god likestillingsminister, Solveig Horne.

Kjære minister. I dag er det 188 dager til valget. Her har du seks likestillingstiltak du kan iverksette for å bli husket som en som brydde seg om likestilling.

Da jeg var 21 år gjorde jeg noe bare halvparten av kvinnene hadde gjort til da: Jeg fikk min første fulltidsjobb. Dette var i 1979. Da likestillingsloven kom ett år tidligere var bare 52 prosent av kvinnene i arbeid. Da du fikk din første jobb på begynnelsen av 90-tallet, kjære minister, hadde dette steget til 62 prosent. I dag tar vi det som en selvfølge at kvinner deltar i arbeidslivet på lik linje med menn. Det er mye takket være en aktiv likestillingspolitikk.

Etter snart fire år med deg i regjering er mangelen på konkrete og treffsikre likestillingstiltak åpenbar. Likestillingsutvalget, som leverte sin hovedrapport ett år før dere tok over regjeringsmakten, var tydelige på at et mer likestilt samfunn forutsetter aktive likestillingstiltak.

Vi har ventet i flere år nå, men nytenkende likestillingstiltak fra regjeringen lar vente på seg. Der det er vilje er det som kjent også vei, noe dere dessverre viser hele tiden på asylfeltet. Men siden det tilsynelatende skorter på viljen på likestillingsfeltet, viser vi deg veien, Horne.

1. Styrk lovgivningen. Likestillingslovene er i din støpeskje i disse dager, og makten du sitter med her er enorm. Sørg derfor for en sterk og fremtidsrettet likestillings- og diskrimineringslovgivning. I arbeidet mot en felles lov for alle må du passe på at arbeidsgiver fortsatt har plikt til å drive et aktivt likestillingsarbeid. Pass på at ingen kommer dårligere ut enn før. Styrk de aktive pliktene i lovverket, og sørg for at kvinners særlige stilling ikke hviskes ut.

2. Øk fedrekvoten. Det er ikke bare rundt kjøkkenbordet forhandlinger om fordeling av permisjon foregår. Fedre tar sjelden ut mer enn fedrekvoten. Innskrenkes den, ser barna mindre til faren sin. Gi pappa tilbake ukene sine og gjerne litt mer. Han trenger disse i forhandlingene med arbeidsgiveren sin.

3. Støtt kvinneorganisasjonene. Styrk overføringene til kvinneorganisasjonene. Vi trenger disse sårt som vaktbikkje og korreks til enhver sittende regjering. Kvinneorganisasjonene var aktive påvirkere av familie- og likestillingspolitikken gjennom hele syttitallet, og har mye av æren for at både du og jeg sitter i de jobbene vi gjør i dag.

4. Dropp endringene i arbeidsmiljøloven. Gjør jobbene trygge igjen, og reverser endringene i arbeidsmiljøloven. Det er unge kvinner som er mest utsatt for midlertidighet – i en periode da mange stifter familie.

5. Lag en likelønnspott. Sett av en god porsjon av statsbudsjettet til en likelønnspott. Altfor mange kvinner blir for lite økonomisk verdsatt i sine jobber. Det henger ikke på greip at kvinner, med like lang utdanning som menn, tjener 100.000 mindre fordi de jobber med mennesker – ikke maskiner.

6. Dropp kontantstøtten. Kontantstøtten bidrar ikke til noe positivt for kvinners muligheter i arbeidslivet. Du bør derfor gå i bresjen for å avskaffe denne. Vi trenger heller gode barnehager og solide tiltak for å få kvinner i jobb.

Fellesorganisasjonen er opptatt av treffsikre og konkrete tiltak. Denne regjeringen har produsert likestillingskonferanser, handlingsplaner og stortingsmeldinger. Felles for disse er at det har vært svært få konkrete tiltak.

Et positivt punkt er likevel forslaget om å åpne for oppreisning i diskrimineringssaker i arbeidslivet. Det er avgjørende for at de som er utsatt for diskriminering skal få rettssikkerhet. Paradokset her, Horne, er at du vil endre så mye i apparatet som håndhever likestillings- og diskrimineringslovgivningen, at denne viktige funksjonen blir betydelig svekket.

Fellesorganisasjonen (FO) er en feministisk organisasjon. Så vidt meg bekjent, er vi den eneste fagforeningen i Norge som betegner seg som feministisk. Dette gjør at vi ser all politikk med en kjønnsdimensjon. 8. mars er derfor en viktig dag for oss.

Dessverre har vi fremdeles mye å kjempe for. Bli med oss å kjempe du også, Solveig Horne. Ikke ta posisjonen din for gitt. Ta noen grep så blir du kanskje husket som en god likestillingsminister. Du har mye makt i dine hender – og 188 dager på deg!

Gratulerer med dagen!