Rødt vil ikke at Løkka skal bli danskebåten

Vi håper MDG i neste periode kan være like engasjert i lokalmiljøet som de nå er i drikkemiljøet.

Av: Linnéa Lewella Schmedling, leder, Rødt Grünerløkka

 

Det er tydelig at valgkampen er i gang, og Miljøpartiet de Grønne ser ut til å basere valgkampen sin på å snakke ned andres politikk fremfor å fremheve sin egen. I Dagsavisens debattspalte anklages Rødt av lederen i MDG Grünerløkka for å drive en “kamp mot utelivet på Løkka”. Dette er å snu ting på hodet. For oss er det viktigste først og fremst at Grünerløkka bydel skal være en trygg plass for alle, enten de er gamle eller unge, familier eller enslige, uføre eller arbeidsføre.

 

Først som sist, så stemmer vi ikke mot hver eneste skjenkebevilling, slik MDG fremstiller det. I motsetning til de andre partiene, som stort sett stemmer for alt, alltid, vurderer vi hver sak. Rødt har heller ikke stemt mot skjenkebevilling til Øyafestivalen, men mot at det skal være lov å skjenke til kl. 03 i Tøyenparken året rundt.

 

Når det er sagt, så stemmer det at Rødt ønsker en strengere skjenkepolitikk. Spesielt i boligområder ønsker vi å begrense omfanget av skjenkesteder. Overgangen fra en arbeiderklassebydel til en trendy bydel med yrende uteliv har gjort at beboerne har opplevd en betydelig økning i bråk og uro fra utelivsgjestene. Flere familier som har bodd der i mange år har nå problemer med nattesøvnen og bekymrer seg for tryggheten i gatene på nattestid. Vårt ønske om å stoppe veksten i utelivet er for å ta hensyn til beboerne og gjøre bydelen til et sted der alle kan føle seg hjemme, ikke bare partyløver og studenter.

 

Det er lett å tenke at Grünerløkka bydel er dominert av unge mennesker med god råd, men det bor også barn, familier og eldre her. I Hasle-Løren-området er andelen barn under skolepliktig alder 33 prosent høyere enn Oslo-snittet. Bydelens mangfoldige befolkning må kunne ha muligheten til å bo her og samtidig leve et rolig familieliv.

 

Selv om vi ønsker en streng skjenkepolitikk betyr det ikke av den grunn at vi driver noen kamp mot utelivet. I MDGs innlegg blir det fremstilt som at Rødt ikke ønsker spisesteder eller utesteder overhodet. Dette stemmer ikke. Det vi krever er en fornuftig mengde serveringssteder og ryddige forhold for dem som utfører jobben. Tilgangen på alkohol skal ikke gå foran barnas rett på en trygg oppvekst, og maten som serveres eller alkoholen som drikkes skal ikke gå på bekostning av servitørene, kokkene eller personen bak bardisken.

 

Vår visjon er ikke å skru igjen hver eneste tappekran eller drive forbudspolitikk. Vi ønsker tvert imot å drive en kamp på vegne av – og sammen med – de ansatte ved bydelens mange serveringssteder. Derfor har vi inkludert i vårt nylig vedtatte program at for å få eller beholde skjenkebevilling må serveringsstedet følge tariffvilkår og lovpålagt minstelønn for bransjen. Etter oversikta fra Fellesforbundet er det kun Blå av serveringsstedene i bydel Grünerløkka som har tariffavtale. Dårlige arbeidsvilkår og lav organisasjonsgrad dominerer utelivet. Vi tar ikke bare hensyn til de som bor i bydelen, men også de som jobber her.

 

Det er useriøst av MDG å hevde at Rødts politikk favoriserer de store profittmaksimerende kjedene. Vi ser ikke en beboervennlig skjenkepolitikk som den største trusselen mot enkeltstående virksomheter, men heller de groteske leieprisene og kapitalkreftene. Et nylig eksempel er den tradisjonsrike Marita Brukthandel nederst i Markveien som måtte legge ned, fordi utleiebaron Olav Thon økte leia som følge av en såkalt “markedstilpasning”. Tilsvarende “markedstilpasninger” har fyrt opp under en gentrifisering der mange av familiene som har bodd her i generasjoner har måttet flytte ut på grunn av markant høyere leie- og boligpriser.

 

Kanskje anser MDG frislipp av skjenkebevilgninger som det beste virkemidlet for å legge til rette for unike og enkeltstående virksomheter, men Rødt tror på andre verktøy. Vi ønsker blant annet å legge til rette for at det offentlige kan leie ut lokaler for arbeiderstyrte bedrifter og lokalt eide samvirkeforetak. I tillegg ønsker vi å verne om subkulturelle initiativ i bydelen, som Hausmania. Her skuffet MDG stort da deres byråd for byutvikling nylig vedtok å rive Hausmannsgate 42, et bygg både byantikvaren og plan- og bygningsetaten vil bevare. For Rødt er det viktig å bevare mangfoldet og variasjonen i bydelen, ikke gi full gass for markedskreftene og legge til rette for den økende gentrifiseringa.

 

MDG ville nok gjort godt i å utvikle egen politikk fremfor å angripe Rødt for sin. MDG Grünerløkka ser ut til å bry seg mer om kommersielle aktører enn hensyn til miljøet lokalt. De har stemt for alt av kommersielle arrangementer, inkludert Piknik i Parken som arrangeres i år. Konseptet vil ikke bare føre til økt slitasje på en viktig grønn lunge i bydelen, men også ta fra beboerne et viktig rekreasjonsområde under arrangementet. Vi håper MDG i neste periode kan være like engasjert i lokalmiljøet som de nå er i drikkemiljøet.

 

Rødt ønsker at Grünerløkka skal være en bydel hvor alle kan føle seg trygge. Vi vil ikke være stedet der hele Oslo kommer for å feste før de drar tilbake til sine egne rolige bydeler for å sove. Dette trengs for å sikre at Grünerløkka forblir en bydel hvor alle kan føle seg hjemme.I motsetning til MDG som gir kommersielle “initiativtakere” og “igangsettere” æren for å skape en levende og pulserende bydel, mener vi at en levende bydel skapes av et mangfold av beboere i alle aldre og livssituasjoner. I stedet for uhemmet utdeling av skjenkebevilgninger vil vi heller prioritere breddetilbud for bydelens innbyggere, eksempelvis fritidsklubber, frivillighetssentral og byttemarkeder. Det er nemlig ikke bare uteliv som bygger et lokalmiljø.