Psykisk helse

Verdensdagen 2016

ARIE
(Verdensdagen for psykisk helse 2016)

fordi det er forunderlig å leve
på Jorden
på stjernesjøens strender
skyllet i land som mennesker her
av Det Store Smellets bølge, den første
negasjon, fjorten milliarder år siden (ca)
og motsigelsen yngler videre
i X antall galakser
- her mellom stjernene
sier jeg, – er det
høyt under taket
lykke og gru
konflikt og forsoning
klassekamp

fordi jeg vil at historien
skal være, ikke som en
sirkel, men som en spiral
ikke determinismens maskineri
men fri vilje
ikke årstidenes møllestein
men årstidenes hjul
ute på veiene

fordi det er høst
og forandringens vinder
fyller skogenes grønne seil
med andre farger

fordi det er vakkert

fordi jeg ikke er
så redd for vinteren lenger:

fordi du, du kom til meg
en vårnatt
med øyne og stemme
og navn

Ola Bog sitt bilde.


: