Overdoser. Vi kan forhindre langt fler

Med riktig politisk handlingsrom

Klokken 17 i dag markerer Foreningen for human narkotikapolitikk sin månedlige minnemarkering for narkotikadødsfall. På Eidsvolls plass, utenfor Stortinget, legger vi til rette for lystenning, blomsternedsettelse og samhold i sorgen. Det hender det kommer hele familier med barn og besteforeldre og legger ned buketter. De holder rundt hverandre, klemmer og gråter. Det er sterkt å få lov til å legge til rette for sånt.

En månedlig happening er i utgangsunktet ikke så spennende, men nå har temaet blitt høyaktuell storpolitikk. I år markeres den nasjonale minnemarkeringen for overdoser over hele (verden) Norge. Særlig i de største byene. Datoen er 31. august og det er et samlet rusfelt som arbeider med minnemarkeringen.

Pårørendeorganisasjonen Landsforbundet Mot Stoffmisbruk har fått i ansvar å koordinere markeringene landet rundt.

I disse dager begynner flere kommuner sine kampanjer for å inspirere heroinavhengige til å gå fra sprøyter til røyking av heroin. Og landets to største byer (To av Europas verstinger hva gjelder antall overdoser pr. befolkning), Oslo og Bergen setter nå i gang et forsøksprosjekt med utdeling av heroinmotgiften Naloxone til stoffbrukere, pårørende og fagfolk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har på glimrende vis fulgt opp stortingsmeldingen «Se meg» som ble vedtatt 18. mars 2013. Med sitt kapittel om overdoseforebygging. Høies engasjement er forbilledlig. Men det er å håpe at han vil gå lenger, for til tross for disse tiltakene så kan vi i beste fall kun forhindre noen få titalls prosent av overdosene.

Verdens helseorganisasjon anbefaler rask oppstart med metadon. Norge anbefaler oppstart med en statistisk dårligere medisin som heter Suboxone. Etter hvert som avhengighetsstimulering ble akseptert, har forståelsen for at slikt også bør deles ut på lavterskelsentre, der man kan få medisin på dagen blitt tolerert.

Dette har skjedd i all stillhet fordi noen samtidig har foreslått å dele ut farmasøytisk heroin. Så i mens et nært samlet rusfelt advarte mot særskilte helsetjenester i storbyene og at slikt skulle deles ut for «liberalt», så har de største byene gjort akkurat det. Det at de brukte en annen medisin enn heroin gjorde at ingen gadd å trekke på en skulder. Det er ingen prinsippiell forskjell på medisinene

Suboxone er det minst egnede preparatet til å deles ut på lavterskelsentre. Den er i seg selv en høyterskelmedisin. Etter å ha inntatt heroin bør man vente minst et døgn før man tar Suboxone, det er en abstinens få holder ut. De hyppigste bivirkningene av medikamentet er angst, depresjon, unormale tanker, mareritt og selvmordstanker. Slikt man gjerne ruser seg fra.

Metadon derimot, er ofte mer ønskelig å få tak i for en heroinavhengig fordi de kan innta det umiddelbart og fordi det gir mer ro i kroppen. Den utsetter abstinens opp til tre ganger lenger enn heroin. Det gir mange timer pr. dag til å gjøre noe oppbyggelig fremfor noe nedbrytende.

I Portugal og Nederland kan enhver heroinavhengig gå på et senter og få metadon utdelt på dagen. Under overvåket inntak selvsagt. De kjører også metadonbusser ut til de mest belastede områder, for å nå flest mulig.

Her i Norge dør flere av overdoseofrene med metadon i blodet enn det dør mennesker av overdoser overhode i Nederland Portugal

Antallet overdoser i Nederland er forbilledlig og i Portugal døde elleve av overdose i fjor, mot syv året før. Dette er tall vi bare kan drømme om imens nordmenn rammes av den verste tragedien, i et ufattelig omfang. Det dør 260 i Norge av overdose i året. Da sier det seg selv at vi må styrke innsatsen ytterligere. Og se til de landene som går foran.

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk
http://www.fhn.no