Nei, MDG, hasj er ikke løsningen på problemene

Miljøpartiets ja til narkotika er ikke noe løsning til dagens ungdommer. Den økte narkotikabruken som statistikken viser krever politiske tiltak som gjør noe med de reelle problemene.

Onsdag 30.oktober skriver 1. Vara til Bystyret for MDG, Christine Evjen at hun vil legalisere hasj og hun tror grunnen til at cannabis i dag er et «gateway-drug» til yngre rusmidler, er fordi de samme som nå selger cannabis, ofte også tilbyr langt farligere rusmidler. 

Her er jeg uenig med Christine. Det er ikke slik at hasj står i en særstilling foran alle andre narkotiske stoff.

Hasj blir ikke et mindre helseskadelig stoff så lenge det selges i butikk form og ikke på gata.

Les innlegget: Hasj på polet? Ja takk

Problemet er at MDG underkommuniserer helseskadene ved bruk av hasj på tross av flere studier har trukket fram en klar sammenheng mellom cannabisbruk over lengre tid og psykotiske episoder og schizofreni. (Forsker, Wayne Hall)

Evjen henviser til UngData undersøkelsen som viste at hele 38 prosent av gutter på VG3 i Oslo har prøvd hasj. I tillegg skriver hun, «Når det uansett er bred omløp av cannabis, er det bedre at det selges lovlig, og at det selges rent, for å senke skadenivået til et minimum.»

For det første mener jeg at det er ikke et selvstendig argument i seg selv at mange bruker hasj. Det er ikke slik at det blir mer riktig å bruke et narkotisk stoff fordi mange bruker det eller i enkelte miljøer florerer stoffet.

For det andre mener jeg denne statistikken forteller oss først og fremst at vi har en kjempeutfordring med narkotika blant ungdommer. Nettopp derfor er ikke frislipp av hasj en løsning. Vi trenger politikere med andre alternativer enn at ungdommer skal ruse seg utav problemene.

Vi vet at mange ruser seg fordi de sliter med sin psykiske helse. Derfor bør vi heller satse på at det skal være nok helsesøstrer i skolen, i tillegg til at det ikke skal være kø for ungdommer som trenger en psykolog.

Vi ønsker heller å bruke vår politiske innflytelse til å styrke helsetilbudene slik at ingen skal måtte bruke narkotiske stoffer.

Vi som politikere har et ansvar hvilke holdninger vi kommuniserer. Å legalisere hasj er kortvarig løsning på dypere problemer. Derfor skal vi heller iverksette tiltak som hjelper mennesker med sin psykiske helse og andre utfordringer. Og derfor MDG, er ikke et ja til hasj en løsning på problemet.