Nav i en krisetid

I en ekstrem krisesituasjon gjør vi alt vi kan for at flest mulig skal få utbetalt så mye som mulig av det de har krav på, så raskt som mulig. Samtidig presses NAV til det ytterste under koronakrisen.

I Dagsavisen 22. mai hevder kommentator Jo Moen Bredeveien at regjeringen ikke har hatt tilstrekkelig tillit til befolkningen og derfor ikke kommet opp med enklere løsninger for utbetaling av dagpenger og lønnskompensasjon for permitterte.

Dette er en såpass forvrengt virkelighetsbeskrivelse at det kreves et tilsvar.

Les kommentaren: Regjeringen driver knallhard klassejustis under krisen. Eller elendig ledelse

La meg være helt tydelig: Vår øverste prioritet gjennom krisen de siste månedene har vært å få på plass løsninger så raskt som overhodet mulig, uten at NAV kollapser under presset. 

Tempoet i utformingen av løsningene har ført til at mange av koronatiltakene er basert på stor tillit til folk (og bedrifter), kanskje til og med i større grad enn normalt.

I en av de første ukene etter at Norge stengte ned opplevde NAV en hundredobling av dagpengesøknader sammenlignet med samme uke året før.

Tilfanget av nye søknader fra ledige og permitterte har vært skyhøyt siden midten av mars.

Det har ingenting for seg å sammenligne denne krisen med finanskrisen, oljepriskrisen eller ledighetskrisen på 90-tallet. Koronakrisen er så omfattende at den mangler sidestykke i nyere norsk historie.

Det er svært alvorlig at mange mennesker fremdeles venter på sine utbetalinger fra Nav.

Årsaken er ikke, som Bredeveien antyder, at næringslivet har blitt prioritert først. Det er for øvrig kunstig å sette bedrifter og arbeidstakere opp mot hverandre på den måten. Årsaken er rett og slett at vi er og har vært i en krisesituasjon som mangler parallell i fredstid.

Nav skal håndtere et enormt søknads- og veiledningspress, parallelt med at de skal få på plass opptil 12 nye og endrede tekniske løsninger samtidig.

De testes nå til det ytterste, noe Stortinget også fikk klar beskjed om allerede da de behandlet den første koronakrisepakken i mars: "I dagens situasjon er det både systemmessige og personellmessige utfordringer. Opprettelse av ev. nye inntektssikringsordninger vil ikke være mulig å få på plass på kort sikt, dvs. at det kan ta flere måneder å få på plass nye systemer".

Nav utvikler nå nye og endrede ordninger, som er juridisk og teknisk kompliserte, i rekordfart.

Ordninger de til vanlig ville brukt opptil ett år på å ferdigstille leverer de nå på få uker og måneder. I motsetning til normaltider har det ikke vært mulig å utrede løsningene på forhånd. Det har heller ikke vært mulig å teste ordningene, som man normalt ville gjort. NAV har jobbet på spreng for at folk skal få utbetalingene de har krav på. Og med høy risiko, slik vi fra start av har opplyst Stortinget om.

De fleste av de nye ordningene er på plass, og mange har fått penger. Samtidig har noen ordninger tatt tid å få på plass, og mange venter fremdeles.

For å sørge for at folk likevel skal ha midler til livets opphold i denne vanskelige situasjonen har NAV fått på plass helt egne nødløsninger. Den viktigste er at man kan søke om forskudd på dagpenger i påvente av at søknaden behandles. Denne ordningen ble levert på kun få dager, og var oppe og gikk før påske.

I tillegg har vi i praksis senket terskelen for å få innvilget en søknad om sosialhjelp, bare for å nevne noe.

For å gi NAV best mulig forutsetninger for å håndtere denne krisen har regjeringen bevilget 200 millioner ekstra til NAV tidligere i vår, og nå foreslår vi en ytterliggere styrking på 700 millioner.

La det ikke være noen tvil om at de 19 000 ansatte i Nav jobber på spreng for at flest mulig skal få så mye som mulig av det de har krav på, så raskt som mulig.