Større forskjeller

Det nasjonale selvbildet som landet med de små forskjellene, slår sprekker.

Det var en liten bombe SSB kom med på torsdag da de lanserte nye tall som beskriver fordelinga av økonomiske ressurser i Norge.

Inntektsulikhetene i kongeriket er langt større enn vi har trodd.

Forskerne har brukt nye modeller. Ved å inkludere overskudd som ligger i selskapene og som ikke er tatt ut i utbytte, får man ifølge Rolf Aaberge «et dramatisk annet bildet» av inntektsfordelinga.

Etter at det ble innført skatt på utbytte i 2006, har eierne latt mer av overskuddet bli værende i selskapene. Denne blindsonen med tilbakeholdte inntekter er det SSB nå har regnet inn.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Før har vi trodd at den rikeste én-prosenten i Norge legger beslag på ni prosent av de totale inntektene i landet. SSB-rapporten viser at dette tallet er altfor lavt. De aller rikeste mottar 19 prosent av inntektene.

De er mer enn dobbelt så rike som tidligere antatt.

Mer foruroligende er det at den rikeste prosenten i samfunnet betaler bare 22 prosent i skatt. Så jo mer du tjener, jo mindre skatt betaler du. Enda høyere opp i toppen av inntektshierarkiet, ligger skattenivået på mellom 9 og 17 prosent.

Det norske skattesystemet er altså ifølge SSB progressivt for vanlige folk, skattetrykket øker med inntekten, mens det for de rikeste er regressivt, det synker med inntektsnivået.

Det er uholdbart. Skattesystemet er ikke godt nok.

Rapporten viser også at formuesskatten utgjør en ubetydelig del. Likevel ønsker Høyre, landets største parti, å fjerne hele formuesskatten. Dette grepet vil ikke bare skrumpe statskassa med 15 milliarder kroner årlig, men også skape 25.000 nullskattytere. Fra før er arveavgiften fjernet av de borgerlige.

Høyre ønsker ikke å gjøre noe med ulikhetene i Norge, selv om de vet at økt ulikhet er destruktivt for samfunnet. Opposisjonen må ta grep før det norske huset blir for skjevt.

Les kommentar: Hvordan kan vi hjelpe de rikeste? Gi dem mer penger? Vise forståelse? Hjelpe dem der de er?