Nav bør bli helstatlig

Den statlige bostøtten bør gjøres kommunal mens den kommunale sosialhjelpen blir statlig.

Nav-etaten består av en statlig og en kommunal del. Fremskrittspartiets Erlend Wiborg foreslår at etaten blir helstatlig. Det er en god idé. Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (derav navnet Nav) ble en realitet i 2006. Da ble de statlige arbeidskontorene og trygdekontorene slått sammen med kommunenes sosialkontorer.

Utfordringen er at de ansatte har to forskjellige arbeidsgivere. 14.000 Nav-ansatte er under staten mens 5.000 er ansatt i den lokale kommunen. De ansatte er underlagt ulike regelverk og tariffavtaler selv om de jobber nærmest side om side. Utgiftene til sosialhjelp dekkes fortsatt av kommunene mens alle de andre ytelsene går over statsbudsjettet.

Les også: Nav har ikke mottatt så mange søknader om dagpenger siden april

Argumentet for å beholde dagens modell er at de sosiale tjenestene er individuelle og skjønnsbaserte. Det hevder kommunene å være best på, mens staten sies å være best på standardiserte løsninger. Dette er en tankegang som henger igjen fra situasjonen før sammenslåingen. Ofte er det nemlig slik at behovet er mer sammensatt. Noen trenger for eksempel både arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp og et aktivitetstilbud. Da må man ikke bli sendt fra kontor til kontor.

La oss tenke litt nytt. Behovet for sosialhjelp er ikke avhengig av hvor i landet man bor. Mat og klær koster like mye over hele landet. Men bokostnadene er svært forskjellige ut fra hvor vi bor. Derfor bør den statlige bostøtten gjøres kommunal mens den kommunale sosialhjelpen blir statlig.

Les også: Alenemor Helene måtte vente i sju måneder før hun fikk pleiepenger for å ta seg av sin syke datter

Da vil alle Nav-ansatte sortere under samme hatt. Samtidig vil kommunene kunne gjøre ordningen med bostøtte enda mer treffsikker. I dag er det allerede slik at kommunene registrerer søknadene om bostøtte og har all kontakt med søkerne før saken blir sendt til Husbanken.

Det er behov for en ny Nav-utredning. Erlend Wiborgs forslag bør ikke avfeies bare fordi det kommer fra Frp. Saken er viktigst. Nav-reformen var dessverre et kompromiss der svakheter ble feid under teppet.