La Nydalen få sin park

Byrådet må ta ansvar.

Aksjonsgruppen «Ja til stor park i Nydalen» krever i et opprop på Min Sak.no at Oslo kommune omregulerer eller kjøper tilbake den såkalte T-banetomten i Sandakerveien, slik at det kan anlegges en park på tomten. Oppropet har i skrivende stund mottatt nesten 2500 underskrifter, og aksjonistene har også betydelig politisk støtte lokalt. Nestleder i Nordre Aker bydelsutvalg, Ingeborg Briseid Kraft (V), sier til Aftenposten at hun «støtter forslaget 100 prosent», mens Terje Olav Moen (AP), leder for bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité, hevder overfor Nordre Aker Budstikke at «dette er det tverrpolitisk enighet om».

Så er da også aksjonistenes krav svært forståelig. Nydalen er et av hovedstadens tettest bebygde og hurtigst voksende områder, med 3150 leiligheter og studenthybler, samt 3000 nye boliger under oppføring eller planlegging, men har ikke ett eneste større, offentlig grøntareal. I en lokal barnehage leker barna på «gress» av plast, mens Fernanda Nissen skole, som åpnet i 2016, har mindre enn en tredjedel av anbefalt uteareal til rådighet, og muligheten for utegym er begrenset. Dette er selvsagt ingen holdbar situasjon.

Det er det private eiendomsutviklingsselskapet Avantor som eier T-banetomten. Den er per i dag regulert til industriområde, men selskapet ønsker omregulering til boligformål. Administrerende direktør Øystein F. Thorup mener et kommunalt oppkjøp ville være «feil bruk av offentlige midler», og hevder dessuten at «en vesentlig del av behovet» for grøntarealer i området dekkes av Avantors egne planer for tomten.

Dét framstår ikke som noen troverdig påstand. Avantor har stått for store deler av utviklingen i Nydalen de siste årene, og har prioritert å bygge høyt og tett. Uansett er ikke dette en sak hvor kommunen kan abdisere. Innbyggernes lovfestede rett til tilgang på rekreasjonsområder er alt for viktig til å overlates til private aktører. Byrådet må ta ansvar for at Nydalen får sin park.