IS-barna endelig hjem

Nå skal de få medisinsk hjelp, pleie og ikke minst vår omsorg.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at en 29 år gammel statsborger og hennes to barn hentes hjem til Norge. Kvinnen er av norsk-pakistansk avstamning og dro fra Norge og knyttet seg til den voldelige terrororganisasjonen IS i Syria.

Det ene barnet er sykt, og moren har bedt om bistand fra norsk myndigheter.

Norge har hatt en forpliktelse til å hente disse barna hjem. FNs barnekonvensjon og norsk barnelov pålegger oss også å hjelpe IS-barna. Men det har også vært vår moralske, selvpålagte plikt.

Det handler til syvende og sist om hvem vi er.

Regjeringen skal ha ros for innsatsen som er lagt i dette arbeidet, som vi forstår ikke har vært lett. Utenriks-departementets folk skal ha honnør for sin medvirkning i et område som er alt annet enn trygt, oversiktlig og forutsigbart. I april i fjor åpnet Erna Solberg opp for å hjelpe IS-barna hjem.

Arbeidet har vært vanskelig, utålmodigheten i medier og befolkning har åpenbart vært stor, men nå har Norge gjort det eneste rette og hjulpet norske barn hjem.

Nå skal de få medisinsk hjelp, pleie og ikke minst vår omsorg.

Barnas mor har nektet å gi fra seg barna slik at de kunne komme til Norge uten henne. Det må vi ha forståelse for. Å gi fra seg barn, er selvsagt et vanskelig valg.

Derfor kommer de nå hjem, alle tre. Det har fått regjeringens ytre høyre flanke til å gå fra konseptene. Det er truet med å trekke Fremskrittspartiet ut av regjering, og det er hevdet at denne isolerte barmhjertige handlingen truer sikkerheten til vanlige norske borgere.

At stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener dette uttrykket for godhet, er nok til å erklære mistillit til egen regjering, sier alt om han og partiets ytterkant.

Den 29 år gamle kvinnen har også rett til å returnere, men hun som alle andre norske statsborgere som har involvert seg med IS, kunne ikke forvente myndighetenes hjelp.

Det har hun likevel fått. Det bør hun være ydmyk for. Hennes videre skjebne er ikke opp til oss å legge føringer for. Hun er allerede siktet for sitt bidrag til IS. Vi har full tillit til at politi og påtalemyndighet sørger for at hun får sin rettferdige dom.