Bra initiativ

Redd Barna og 17 tidligere statsråder fra seks partier krever i et opprop til statsminister Erna Solberg at regjeringen må hente norske barn i Syria hjem til Norge.

Det er rundt 40 norske barn i Syria. Blant underskriverne er det en tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik fra KF, og to tidligere utenriksministere, Bjørn Tore Godal fra Ap og Knut Vollebæk fra KrF. Høyre er representert ved tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman. Frp glimrer med sitt fravær.

Initiativtaker til oppropet, Knut Vollebæk, forteller at folk som har vært inne i Syria sier at situasjonen for barna er kritisk. Forholdene i leirene er så forferdelig at både barna og de voksne kan dø. Det gjør ikke inntrykk på Regjeringen Solberg. Oppropet til statsministeren var knapt kjent før statssekretær Audun Halvorsen i UD gikk ut og gjentok at det er uaktuelt å hente barna hjem. Statssekretærens steile holdning bekrefter at regjeringens standpunkt er låst til Frps kategoriske nei til å hente Syria-barna og eventuelt mødrene hjem til Norge.

UD må sikkert gå utenom en haug byråkratiske og diplomatiske hindre for å få barna hjem. Hadde det vært politisk vilje og mot i regjeringen ville man selvfølgelig fått det til. Dette handler ikke om juss og Norges syn på terrorristgruppen IS. Det handler om å redde norske barn ut av dødens forværelse. Barna har ikke gjort noe galt. Det er foreldrene som frivillig har gått i terroristens tjeneste, som skal straffes for det de har gjort. Dommen og straffen kan de få her i landet. I et demokratisk rettssamfunn er det et grunnleggende prinsipp at barna ikke skal straffes for foreldrenes gjerninger.

Regjeringens manglende forståelse for ulykkelige menneskers skjebne viser seg også tydelig i holdningen til det norskregistrerte redningsskipet «Ocean Viking». I øyeblikket befinner seg det 356 flyktninger om bord. Italia og Spania vil ikke ta imot dem. Heller ikke Norge er interessert. Justisministeren fra Frp synes det er kriminelt at noen hjelper mennesker i nød på denne måten. Nansens hjemland har kollapset.