Dagsavisen mener

Norsk lønn i norske havner

Cruisetrafikken vil trolig rammes av regjeringens kamp for bedre arbeidsvilkår langs kysten. Det tåler vi godt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen vil innføre krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på utenlandske skip i norske farvann. Det «vekker frykt langs kysten», skriver Dagens Næringsliv, fordi det vil kunne ramme cruisetrafikken. Det er et lite offer for å sørge for et skikkelig arbeidsliv også på skip som går i trafikk i Norge.

De store cruiseskipene er klimaverstinger.

Bakgrunnen er at skip som går langs kysten vår vil bli regnet for å være i innenriksfart i perioden fra de forlater en første norske havn til de anløper siste norske havn. Skip som kommer rett fra en utenlands havn og bare er innom én havn i Norge, vil ikke merke kravet om norske arbeidsvilkår.

Kravet om norsk lønn vil derfor gjelde deler av seilasene for mange cruiseskip som kommer fra tyske eller engelske havner, for eksempel, og anløper fem-seks norske havner eller flere før de forlater norsk farvann.

Regjeringen ville i utgangspunktet vedta en egen lov for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for sjøfolk langs kysten, men har nå endt på å foreslå en allmenngjøring av norske betingelser. Allmenngjøringsloven ble etablert i kjølvannet av EØS-avtalen for å hindre sosial dumping ved å fastsette minstelønnssatser i bransjer der lønnsnivået i EU-land er lavere enn i Norge.

Les også: Sosiale og usosiale medier

Bransjen og flere cruisedestinasjoner reagerer kraftig på forsøket på å sørge for anstendige arbeidsvilkår langs kysten. Dette vil bidra til at cruiseskip vil anløpe i langt færre norske havner enn tilfellet er i dag, heter det.

Det er kanskje riktig, men det får så være. Cruiseindustrien legger igjen langt mindre penger i Norge enn andre former for turisme. På toppen kommer klimaregnskapet for denne virksomheten. De store cruiseskipene er klimaverstinger.

Vi har forståelse for at dette forslaget oppleves som krevende for aktører og kommuner som kan rammes direkte og muligens vil merke det på bunnlinja. Vi er likevel ikke i tvil om at regjeringen gjør rett i å sørge for norske arbeidsvilkår langs kysten.

Cruisetrafikken er på ingen måte viktig nok til at vi skal se gjennom fingrene med at folk som gjør en jobb i Norge skal leve med dårlige arbeidsbetingelser.

Les også: Atomkraft er fristende, mener Dagsavisen

Les også: Hvorfor klarer ikke venstresiden å få tak i folk som er frustrerte over samfunnsutviklingen?

Mer fra: Dagsavisen mener