Dagsavisen mener

Rot om rus

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er fortsatt ikke enige om hva en lenge bebudet rusreform skal inneholde.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Politiet må få flere maktmidler til å undersøke rusbrukere, sier Senterpartiet. Absolutt ikke, svarer Arbeiderpartiet. Og der står saken i regjeringen, bare kort tid før den er ventet å legge fram en rusreform.

Regjeringen har tatt seg for god tid med å lande en rusreform.

Våren 2021 la den borgerlige regjeringen fram sitt forslag til rusreform. Hovedlinjene var at straff skulle erstattes av helsemessig oppfølging. Narkotika skulle ikke avkriminaliseres, men mindre mengder til eget bruk skulle ikke lenger medføre en straffereaksjon.

Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa nei, så det ble opp til Arbeiderpartiet å avgjøre reformens framtid. Etter en heftig debatt på landsmøtet for snart tre år siden, vendte Ap tommelen ned for reformen. Slik døde rusreformen.

Regjeringen Støre lovte å komme med et eget forslag til reform i Hurdalsplattformen. Det er dette forslaget vi nå venter på, og som tilsynelatende skaper rift i regjeringen. Den siste uka har de to partiene kranglet åpent i Klassekampen.

Det er spørsmålet om politiets maktmiddel som splitter de to partiene. Her har det skjedd en markant kursendring etter debatten om rusreform i 2021. De politiske signalene om at straffesporet ikke lenger var en farbar vei, ble plukket opp av domstolene. Selv uten et flertall i Stortinget for reform har domstolene – helt opp til høyesterett – lagt til grunn at lovgivers syn på straff i narkotikasaker har endret seg.

Det betyr i praksis at kjøp, besittelse og oppbevaring av narkotika inntil fem gram ikke lenger straffes, hvis vedkommende er rusavhengig. Riksadvokaten fulgte opp med å presisere retningslinjene som sier at politiet ikke kan ransake personer, mobiler eller hjem for å finne bevis for bruk eller oppbevaring av rusmidler. Brudd mot disse retningslinjene var på ingen måte uvanlig i forkant av presiseringen.

Kjell Werner: Det blåser økonomisk motvind på den norske sokkelen

Dette har skapt et vakuum. Politifolk har gitt uttrykk for at de dermed ikke vet når de kan gå til ransaking, ta urinprøver og foreta kroppslige undersøkelse. Her står saken nå. Den offentlige uenigheten mellom regjeringspartiene om politiets maktmidler viser at det fortsatt er et stykke å gå før vi får på plass en reform.

Vi har lenge ment at regjeringen har tatt seg for god tid med å lande en rusreform. Det er uheldig at vi i snart tre år har levd med en uklar situasjon på feltet. Vi håper Arbeiderpartiets mer humane linje vinner over Senterpartiet i regjeringen – og ber om at det kommer en avklaring så snart som mulig.

* Avsnittet om Riksadvokatens retningslinjer er presisert etter innspill fra våkne lesere.

Les også: LO vokser – men mindre enn hver fjerde arbeidstaker er nå organisert i et LO-forbund

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener