Dagsavisen mener

Sterkere sammen

LO vokser – men mindre enn hver fjerde arbeidstaker er nå organisert i et LO-forbund.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

2023 ble året LO passerte 1 million medlemmer. Streiken i fjor vår mobiliserte mange, og førte til medlemsboom i flere LO-forbund. LO hadde i fjor en samlet medlemsvekst på 14.688 nye medlemmer, skriver Frifagbevegelse. Antallet medlemmer under 35 år økte med over 10.000, eller rundt 4,5 prosent. For studenter var veksten nær 6 prosent.

Det er de gode nyhetene. Aldri har LO-familien vært større enn i dag.

LO har et stort arbeid foran seg med å organisere flere norske arbeidstakere.

Tallene er likevel ikke bare lystig lesing. Andelen av de sysselsatte, altså folk som faktisk står i jobb, som er organisert i et LO-forbund, har vært fallende over tid. På 1980-tallet var én av tre yrkesaktive medlem av et LO-forbund. Nå er andelen nede i 23,5 prosent. Det betyr at mindre enn hver fjerde arbeidstaker er organisert i et LO-forbund. Det svekker LOs innflytelse og forhandlingsevne.

LO-ledelsen er klar over utfordringen. «Vi holder tritt med sysselsettingen, men organisasjonsgraden er for lav. Det er en bekymring. Det er her vi har forhandlingsmakta vår», sier LO-sekretær Terje Olav Olsson til LO-Aktuelt.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Tallene skriver seg inn i en langsiktig trend. Organisasjonsgraden i Norge steg markant fram til begynnelsen av 1950-tallet, men har siden ligget stabilt mellom 50 og 57 prosent. Den ligger nå like under 50 prosent. LOs andel av de organiserte lønnstakerne har samtidig gått jevnt tilbake i etterkrigstiden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Samtidig skjuler statistikken over antall fagorganiserte like mye som den avdekker. Det er i privat sektor utfordringen er størst. I offentlig sektor ligger andelen organiserte arbeidstakere rundt 80 prosent. I privat sektor er andelen godt under halvparten, og i flere utsatte bransjer, som byggebransjen, er fagorganiseringsgraden kritisk lav.

Det er grunn til å feire at LO har over 1 million medlemmer og tiltrakk seg flere unge i fjor. Men det bør festes med måte. LO har et stort arbeid foran seg med å organisere flere norske arbeidstakere.

Fagbevegelsen har vært en viktig premissleverandør til utviklingen av det samfunnet vi lever i. Fjorårets streik viser at LO fortsatt er en vital organisasjon, og helt avgjørende for å beholde et Norge med små forskjeller mellom folk og samfunnslag.

For å forbli relevant også i framtiden, må LO sørge for å organisere enda bredere enn i dag. Det er bare å brette opp ermene og holde trykket oppe. Vi er sterkere sammen.

Les også: Med Sverige i Nato begynner en ny forsvarspolitisk virkelighet for Norge

Mer fra: Dagsavisen mener