Dagsavisen mener

Frustrasjon i Drammen

Drammen vil bare ta imot flyktninger fra Ukraina. Forslaget slås hardt ned på, og kan være ulovlig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det borgerlige flertallet i Drammen kommune, Norges sjuende største, har bestemt at kommunen bare vil ta imot flyktninger fra Ukraina, ikke fra andre land og regioner. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet sørget for at forslaget gikk gjennom i kommunestyret med knappest mulig margin: 29 mot 28 stemmer.

Vi kan ikke drive med gradsvurdering av hvilke flyktninger som er verdige og hvilke som ikke er det

Vedtaket er møtt med kraftfull motstand. Statsminister Jonas Gahr Støre er tydelig: Forslaget er ulovlig, sa han onsdag. Støre viser også til at det er en grunnleggende verdi at folk på flukt skal behandles likeverdig.

Det har han helt rett i. Vi kan ikke drive med gradsvurdering av hvilke flyktninger som er verdige og hvilke som ikke er det.

Andre bruker langt sterkere ord, som rasisme og diskriminering av mennesker på flukt. En lokal politiker fra Senterpartiet har anmeldt Drammen kommune etter vedtaket.

Frps Jon Helgheim forsvarer vedtaket. Han begrunner det med at ukrainere er enklere å bosette og integrere enn flyktninger fra andre land. Tidligere har han vist til at Drammen har en høy andel ikke-vestlige innvandrere, noe som i sin tur gir store integreringsproblemer. I forslaget som ble vedtatt av kommunestyret heter det at «vi mener at krig i nærområder kan ses på som en saklig grunn til å prioritere» hvilke grupper en kommune ønsker å bosette.

Det kan være grunn til å lytte til lokale folkevalgte når de viser til at kommunen har utfordringer med integrering av store grupper fra andre land. Det er kommunene som kjenner sin egen virkelighet best, og vedtaket kan ses som et rop om at tålegrensen nærmer seg.

Med det sagt: Vi er selvsagt dypt uenige i vedtaket i Drammen. Det er uverdig å bruke ukrainske flyktninger som brekkstang, slik de borgerlige partiene i Drammen nå gjør.

Det er regjeringen som avgjør hvilke flyktninggrupper som skal bosettes i Norge, ikke hver enkelt kommune. Kommunene kan si ja eller nei til å bosette – men ikke selv bestemme hvilke nasjonaliteter de vil ta imot.

Vedtaket kommer etter alle solemerker til å annulleres. Det er bra. Det er mulig Drammenspolitikerne vil invitere til en viktig debatt om integreringsvansker og tåleevne. Neste gang får de gjøre det uten å skjule seg bak ukrainske flyktninger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener