Dagsavisen mener

Frivillig krise

2022 var frivillighetens år. 2023 kan bli frivillighetens uår.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Sagene Idrettsforening i Oslo opplevde at en gutt i klubben kom slepende med en svart sekk full av tomflasker. Slik ville han betale treningsavgiften på 750 kroner for å få spille fotball i klubben.

Det er flere slike historier fra idretten og andre deler av organisasjonslivet om dagen. Dyrtida gjør at altfor mange barn og unge faller fra fordi utgiftene blir for store for mange.

For mange ungdommer er det idretten som er livslinjen til resten av samfunnet.

Sagene idrettslag brukte for ti år siden 30.000 kroner på å dekke inn for familier som ikke klarte å betale medlemskontingenten, ifølge TV2. Nå er klubbens utgifter oppe i 200.000 kroner.

Det er grunn til å rope varsku på vegne av frivilligheten.

TV 2 har skrevet mye om hvordan prisøkningen rammer barn og unge, primært i Oslo. Funnene er urovekkende. Nesten halvparten av idrettslagene i Oslo opplever at foreldre har større utfordringer med å betale for barna enn før pandemien. Dette skjer selv om åtte av ti lag ikke har økt medlemsavgiften de to siste årene.

Mer enn halvparten av klubbene melder at situasjonen er forverret det siste halvåret. Den samme tendensen gjør seg gjeldende over hele landet. Idretten ber nå politikerne komme på banen.

Oslo idrettskrets ber om 100 millioner kroner for rundt 20.000 barn som lever i lavinntektsfamilier i byen. 5000 kroner i støtte per barn vil gjøre det mulig for Oslos idrettslag å inkludere alle barn og unge i klubbens aktiviteter, mener kretsen.

Det er god grunn til å lytte. Idretten har en stor egenverdi, men er også viktig for folkehelse og inkludering. For mange ungdommer er det idretten som er livslinjen til resten av samfunnet. Om denne kuttes, vil langt flere falle utenfor.

Regjeringen har gjort gode grep for frivilligheten. Klubber og organisasjoner får nå full momskompensasjon og strømstøtte, og potten med statlige tilskudd til fritidsaktiviteter er økt. Regjeringen har også innført en ordning med fritidskasser der kommuner og frivillige aktører kan søke om støtte til å betale medlemsavgift.

Dette er gode tiltak. Men de desperate ropene fra frivilligheten viser at det trengs mer, og at det trengs nå. Det norske samfunnet har ikke råd til at barn og unge faller ut av organisasjonslivet. Det vil bli veldig mye mer kostbart på sikt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener