Dagsavisen mener

Surr i sør

Regjeringen frasier seg ansvaret for storkommunen Kristiansand.

.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

For to år siden ble Kristiansand, Søgne og Songdalen tvangssammenslått til én storkommune av Solberg-regjeringen, til protester fra innbyggere i de to minste kommunene. Dette ble vedtatt med én stemmes overvekt i Stortinget i 2017. Da Ap/Sp-regjeringen tok over makta i høst, åpnet de for omkamper. I Hurdalsplattformen loves det å oppløse tvangssammenslåtte kommuner. Kravet var søknad innen 1. juli.

Kommunens oppgave er å sørge for gode tjenester til folk, ikke planlegge egen organisering.

Senterpartiet har lyttet til den sivile uroen i både Søgne og Songdalen, og har innrømmet de to tidligere kommunene muligheten til å foreta folkeavstemninger. Det fikk Kristiansands ordfører fra Arbeiderpartiet til å se rødt. Jon Oddvar Skisland hevder å ikke ha fått noen informasjon om prosessen. Han føler seg sviktet av sine egne i regjeringen og kan nå måtte oppløse storkommunen han styrer.

Mandag ble det klart at også innbyggerne i Kristiansand skal få si sitt. Mest sannsynlig vil innbyggerne der si ja til p beholde storkommunen, og da vil det ikke være enighet om verken å fortsette sammen eller gå fra hverandre. Da blir det opp til Stortinget. Der har regjeringen ikke flertall. Kristiansandsordføreren er glad for nyheten og tror resultatene i folkeavstemningene vil overbevise Stortinget om at en revers av sammenslåingen ikke er klokt.

Det vil i så fall være et nederlag for Senterpartiet. Men også for Arbeiderpartiet er denne saken en stor belastning. Blir regjeringen overkjørt av Stortinget og storkommunen fredes, er det et smertefullt politisk nederlag for statsministeren. Men også hvis Kristiansand splittes opp, er det kinkig. Det vil gi betydelig støy i forholdet mellom partiets lokale folkevalgte og partiet sentralt.

Vi tror også velgere flest vil mene at en revers framstår som vanvittig. Uansett hva man måtte mene om lokaldemokratiets viktighet. Det har allerede kostet store ressurser å etablere storkommunen. Det vil være minst like krevende å snu prosessen.

Siden 2017 er dette jobbet med. I 2023 skal det nå etter planen avholdes folkeavstemninger, men først i 2028 kan den gamle kommunestrukturen gjenoppstå. Kristiansands kommune og innbyggerne bør slippe å leve 11 år i midlertidighet og på vent. Kommunens oppgave er å sørge for gode tjenester til folk, ikke bruke all tid på å planlegge egen organisering.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener