Dagsavisen mener

Det er bare å komme seg på jobb

Forventningene er skyhøye til hva en rødgrønn regjering skal få til. Vi deler forventningene, og vil følge nøye med på hva regjeringen foretar seg.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Valgresultatet etterlater ingen tvil: Det norske folk ønsker seg en ny politisk retning. For vår del registrerer vi med glede at vårt foretrukne regjeringsalternativ, en rødgrønn koalisjon av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, har fått flertall av velgerne. Nå må de tre sette seg ned og bli enige om en regjeringsplattform som staker ut en ny kurs for landet.

Den rødgrønne blokka har med sine 100 av de totalt 169 setene på Stortinget fått et tydelig mandat fra velgerne. Forventningene er skyhøye til hva en rødgrønn regjering skal få til. Vi deler forventningene.

En av de viktigste utfordringene blir å stake ut veien mot et rettferdig grønt skifte. Vi må kutte i utslippene, og det må skje nå. Samtidig må dette skje på en måte som sørger for at vanlige mennesker over hele landet ikke blir unødvendig økonomisk belastet, men snarere blir med på laget. Her har de rødgrønne partiene allerede lagt et grunnlag i form av et tverrpolitisk samarbeid som munnet ut i Agenda-rapporten «Grønn vekst for framtida» fra 2019.

Vi skulle gjerne sett at det lå slike initiativ til grunn for flere av de andre store sakene de rødgrønne må ta tak i de neste fire årene. Slik er det dessverre ikke, de rødgrønne partiene har gått til valg hver for seg, uten konkrete løfter om store saker de vil samarbeide om.

De tre partiene må likevel bli enige om gode og kraftfulle løsninger på en rekke områder. Oljepolitikken, regionreform og fylkesoppløsning, politi og beredskap, reversering av den borgerlige regjeringens usosiale kutt. En ny rusreform etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sto i veien for den blå regjeringens reform.

Vi er glad for at landet nå får en ny regjering. Det betyr ikke at vi kommer til å la en rødgrønn regjering slippe billig unna

En skikkelig tannhelsereform. Nord-Norgebanen og et skikkelig løft for distriktene. En tillitsreform i offentlig sektor, som gir ansvar og tillit tilbake til fagfolk på bekostning av det tidvis rigide kontrollregimet som har preget sektoren de siste tiårene. Og hva skjer i helsesektoren, der så vel SV som Sp ønsker å avvikle helseforetaksmodellen, mens Ap ønsker å beholde den?

Lista kunne vært mye lenger over løfter de tre partiene har gitt i valgkampen og under årene i opposisjon. Felles for dem alle er at de peker ut en helt annen politisk kurs for Norge enn retningen den sittende regjeringen har ført oss. Og at det vil kreve solid politisk håndverk av den nye regjeringen for å finne de svarene som situasjonen krever.

Vi er glad for at landet nå får en ny regjering. Det betyr ikke at vi kommer til å la en rødgrønn regjering slippe billig unna. Vi vil følge nøye med, og håper å kunne bidra til at Jonas Gahr Støres regjering lever opp til de skyhøye forventningene.

Mer fra: Dagsavisen mener