Dagsavisen mener

Norge trenger en ny regjering

Landet og verden står overfor en rekke store utfordringer. Vi har tillit til at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i fellesskap vil gjøre kloke valg for landet.

.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Dagsavisen har tradisjon for å gi et tydelig råd til velgerne på valgdagen, basert på vårt verdisyn og våre standpunkt i en rekke enkeltsaker. Det gjør vi også i år. Hver dag, gjennom hele året, har vi klare meninger på lederplass om en rekke politiske saker. Da ville det være underlig om vi ikke skulle ha en tydelig mening om stortingsvalget.

Vi er trygge på at SV vil sørge for at klimapolitikken settes der den hører hjemme − øverst på regjeringens dagsorden.

I dag skal nasjonen velge politisk kurs for landet. En ny kurs som kan skape sterkere fellesskap og mindre forskjeller, eller å fortsette ned den veien Høyres Erna Solberg har tatt landet i åtte år. Den veien har ført oss galt av sted med markedsliberalisme, større ulikhet, grove velferdskutt, massiv sentralisering og en politikk som fører til at vi ikke vil nå våre klimamål. Vårt primærstandpunkt er at landet trenger en ny regjering.

Landet og verden står overfor en lang rekke alvorlige utfordringer. For første gang på generasjoner er ikke framtida lys. Klimatrusselen tiltar, den internasjonale sikkerhetssituasjonen blir stadig vanskeligere og økte forskjeller mellom fattig og rik, og mellom by og land, tærer på vårt nasjonale samhold. For å takle de vanskelige årene som ligger foran oss best mulig trenger Norge en stabil flertallsregjering. Vi støtter derfor det styringsalternativet som nå også har størst støtte i folket, en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Disse tre partiene har vist tidligere at de kan styre sammen. De er komplementære partier. Vi har tillit til at de i fellesskap vil gjøre kloke valg for landet. Det er viktig at Arbeiderpartiet får oppslutning slik at det blir den ledende kraften i trioen og tar en lederrolle for landet. Derfor er vår klare anbefaling å gi statsminister Jonas Gahr Støre din stemme og et sterkt mandat.

Sosialistisk Venstreparti er i ferd med å gjøre et svært godt valg, og kommer inn i en eventuell ny regjering med en helt annen pondus enn i 2005 og 2009 da partiet tok plass ved forhandlingsbordet med svake valg i ryggen. Nå er partiet i ferd med å bli jevnstore med Senterpartiet på målingene. Senterpartiets avvisende holdning til SV gjennom valgkampen har skapt forvirring og usikkerhet om den rødgrønne trioen. Dette har vært en stor tabbe. Vårt subsidiære råd til velgerne er å støtte og bygge et sterkt SV. Audun Lysbakkens parti er en garantist for at regjeringen holdes på en venstrekurs, og ikke minst er vi trygge på at SV vil sørge for at klimapolitikken settes der den hører hjemme − øverst på regjeringens dagsorden. Årets valg er et klimavalg.

Godt valg, bruk stemmeretten.