Dagsavisen mener

Kampen fortsetter

En annerledes, men viktig 8. mars

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

For ett år siden rakk vi akkurat å markere 8. mars før Norge stengte ned – bare fire dager senere. Slik er det ikke i år. Seminarer, tog, folkemøter, samlinger og fester må vente. I stedet blir det digitale tog og appeller landet rundt. Vi vil gjerne oppfordre våre lesere til å markere denne viktige, internasjonale kampdagen i dag, selv om det blir annerledes i år.

Koronakrisen har fungert som forstørrelsesglass på mange av samfunnets svakheter og mangler. Det gjelder også flere av de temaene vi vanligvis setter på dagsorden 8. mars. Pandemien har ført til at kvinner må føde alene, uten far eller medmor til stede. Et eksempel på at kvinnehelse ikke blir prioritert slik det bør, selv i våre dager.

De som opplever hjemmets fire vegger som en ramme rundt usikkerhet, trusler og vold, har vært ekstra sårbare. En kartlegging tyder på at utsatte kvinner er blitt enda mer utsatt under korona. Forskere er bekymret over at nedstengingene kan ha skapt økt risiko for at det blir utøvd kontroll og psykisk og fysisk vold i familien.

Vi vil gjerne oppfordre våre lesere til å markere denne viktige, internasjonale kampdagen.

I helsevesenet har vi sett hvorfor noen av de mest kvinnedominerte yrkene i velferdsstaten også er noen av de tøffeste og viktigste. Forhåpentligvis har dette skapt økt forståelse og respekt for hvor samfunnskritiske og viktige disse yrkene er. Det bør gjenspeiles i lønnsoppgjørene framover.

«Dette er yrker med mange lavtlønte og en høy deltidsandel. Vi ønsker å benytte oss av 8. mars til å vise hvor viktig det er å ha en politikk for heltid, bedre betingelser for lavtlønte og gode arbeidsvilkår i hele landet», sier spesialrådgiver i LO, Synnøve Konglevoll. Også andre kvinnedominerte sektorer, som renholdsbransjen og skolene, har stått i frontlinjen. Korona har vist at mange kvinner i Norge ikke får den lønna de fortjener.

Om ett år vil vi forhåpentligvis feire 8. mars slik dagen tradisjonelt er blitt markert i over hundre år. Da vil det være viktig å ta med seg videre den lærdommen vi har fått av pandemien, og fortsette kampen for likelønn, mot ufrivillig deltid og en sterkere anerkjennelse av kvinnedominerte yrker.

God 8. mars!